Nova funció trigonomètrica: y=cuerpo

No és que sàpiga molt de català o castellà. Aquestes assignatures mai han etat el meu fort. Tot i així, he participat en traduccions de programari com GeoGebra o d’activitats com les del projecte Anemx+matemàtiques. En les traduccions he intentat estar mínimament informat o he demanat ajuda per no caure en errades com aquesta. L’original el podeu trobar en aquesta web.