EUROFIT

CALCULADORA EUROFIT

COM CALCULAR I VALORAR ELS MEUS RESULTATS DE LES PROVES

Per poder calcular la mitjana de les marques Eurofit i comparar el resultat amb la resta de la població europea de la vostra edat, heu d’omplir tots els requadres en blanc excepte les proves que no hem realitzat.

Cal que ompliu correctament les marques, poseu atenció en quin format s’ha d’omplir (cm, segons, cicles o nº de repeticions en 30 segons) i no utilitzeu comes si no punts en els decimals. Un cop omplert tots els camps, fes click a calcular i seguidament captura la imatge per guardar els resultats.

Les tasques que haureu de realitzar son:

Per utilitzar la calculadora Eurofit fes click aquí:

http://ares.cnice.mec.es/edufisica/pr/fc.html