El Voleibol

Dosier Voleibol: VOLEIBOL

El voleibol és un joc d’equip que va néixer el 1895 als EUA, però no arribà a Europa fins el 1917.

Imatge de previsualització de YouTube

1- El camp de voleibol: El camp mesura 18 m x 9 m. Estar dividit en 2 camps per una línia central sobre la qual es col·loca la xarxa. La part superior d’aquesta ha d’estar a una altura de 2,43 m per homes i a 2,24 per dones.

Així mateix, cadascun dels camps es divideix en 2 àrees.

  • Àrea d’atac, delimitada per una línia central i un línia col·locada a 3 m d’aquesta, anomenada línia d’atac.
  • Àrea de defensa, delimitada per la línia d’atac i la línia de fons del camp

Imatge: enciclopedia.cat

2- Els jugadors: Cada equip té sis jugadors en el seu camp. Tots el jugadors (excepte el lliure) han de passar per totes les posicions del camp, és a dir, jugaran tant en defensa com en atac.

Un cop s’inicia el joc, tots els jugadors es poden moure per tota la superfície del camp.

Durant el servei, els jugadors s’han de mantenir en la posició designada per la rotació.

Durant el transcurs d’un set cadascun dels jugadors pot ser substituit per un altre una vegada.

3- La rotació en voleibol:

El camp es divideix en 6 zones (3 d’atac i 3 de defensa), ubicades cadascuna en les seves respectives àrees. Al inici del partit, cada jugador té assignada una zona, la qual hi ha de ser-hi en el moment del servei.

Quan un equip no realitza el servei i fa punt (recupera el servei), tots els jugadors han de rotar un lloc en el sentit de les agulles del rellotge. Aquestes rotacions son obligatories i s’han de respectar sempre en el moment del servei.

Imatge: andreabto2.wordpress.com

4- Temps: Els partits no tenen un temps de durada assiganda, sinó que acaben quan un dels dos equips guanya 3 sets.

5- Puntuació: Totes les jugades acaben en un punt per un equip o altre. Per aconseguir un set cal anotar 25 punts (excepte el 5º set), amb una diferència de dos punts. En cas d’empat a 24, es jugaria fins a 26-24, 27-25, i així successivament. El 5è set, només es jugarà a 15 punts (amb una diferència de 2 punts).

6- Elements tècnics: El servei, toc de dits, toc de mà baixa o avantbraç, remat i bloqueig.

Per complementar la teva informació visualitza els següents videos:

Iniciació bàsica

Exercicis per aprendre el toc de dits

Imatge de previsualització de YouTube

Exercicis de toc de mà baixa

Imatge de previsualització de YouTube

El remat i el bloquig

Imatge de previsualització de YouTube

Jugada bàsica del voleibol

Imatge de previsualització de YouTube

Videos creats per Ullesportiu