Category Archives: PELE

Jornades informatives PELE 2010

Jornades informatives adreçades als directors/es i professors/es reponsables del Pla Experimental de Llengües estrangeres dels centres educatius del Departament d’Educació i els centres privats concertats corresponents a la convocatòria 2010-2013.

Calendari

september

14 de setembre: sessió adreçada als centres públics i concertats de primària: Baix Llobregat, Maresme-Vallès Oriental, Tarragona, Terres de l’Ebre i Vallès Occidental.

Inscripció [+]

15 de setembre: sessió adreçada als centres públics i concertats de primària: Girona, Consorci d’Educació de Barcelona, Barcelona-Comarques, Catalunya Central, Lleida.

Inscripció [+]

17 de setembre: sessió adreçada als centres públics i concertats de secundària. Tots els territoris.

Inscripció [+]

Pla Experimental de Llengües Estrangeres 2010-2013

languageRESOLUCIÓ I ASSIGNACIÓ DE Plans Experimentals de Llengës Estrangeres: S’ha fet pública les resolució de la convocatòria PELE per al curs 2010-2013:

Resolució de 6 de juliol de 2010, de la convocatòria de concurs públic per a la selecció de projectes de centres educatius per participar en un Pla Experimental de Llengües Estrangeres. De conformitat amb el programa I de l’ordre EDU/123/2010 d’1 de març (DOGC núm. 5582, d’8.3.2010)