Category Archives: Intercomprensió

Sobre Euromania

logoeuromania

En una educació multilingüe, no es classifica les llengües i les cultures en compartiments separats, més aviat es desenvolupa la competència comunicativa en la qual contribueix el coneixement i les llengües les quals estan en correlació i interactuen entre elles.

L’Euromania és un mètode que consta d’un dossier per a l’aprenentatge multilingüe de les àrees i està adreçat a l’alumnat amb edats compreses entre els 8 i els 12 anys. El seu objectiu és el de construir el saber o el saber fer en el  context de la intercomprensió de les llengües romàniques. Aquest manual és fruit d’un projecte europeu que està editat en llengües romàniques: francès, occità, castellà italià, romanès, portuguès …. i és present en diversos països europeus.

Es desenvolupen les funcions lingüístiques (comprende diverses llengües); les funcions metalingüístiques (domini del codi de la seva pròpia llengua mitjançant la comparació d’altres codis); les funcions cognitives (aprendre millor les àrees mitjançant les llengües i aprendre millor les llengües mitjançant les àrees)