Assessoraments del DOIED i Laboratori de Ciències

En el marc del conveni signat entre ONCE i Diputació de Barcelona, podem afegir a la llista feta pública el curs passat, 5 nous Mòduls Multisensorials en diferents museus.

  • El museu de Manresa i Terrassa. El projecte gira entorn de la recuperació històrica i arquitectònica de les muralles medievals de la ciutat de Manresa i de la Casa Alegre de Sagrera a Terrassa dins del circuit d’Art Nouveau.  Dins d’aquest context més ampli d’actuació, el mòdul multisensorial esdevé un element museogràfic important per a consolidar el museu com a centre d’acollida dels esmentats itineraris.
  • El museu de les Mines de Cercs, un mòdul que ens permet reconèixer el territori, la matèria i la societat minera en el Berguedà. L’evolució del territori s’interpreta mitjançant una maqueta tàctil dels diferents plecs geològics; la matèria  amb un bloc de lignit, la matèria més preuada i la societat minera del Berguedà mitjançant l’evolució dels diferents llums originals dels miners.

  • El Museu de Víctor Balaguer de Vilanova es concreta en el referent cultural del prohom de la ciutat i del seu fons. Un bust en bronze de Víctor Balaguer ens permet reconèixer els seus trets físics, la seva signatura en relleu i una mostra tàctil de la col·lecció etnològica i pictòrica.

  • El Museu de Granollers ens permet vincular la xarxa viària romana i el comerç medieval i modern. La còpia d’un vas apol·linar, la testa de Bacus i una mesura de gra ens faciliten la seva comprensió.

  • Miquel Albert Soler