Participació del CRE ONCE BARCELONA a la III Jornada d’inclusió digital a Viladecans.

Participació a la III Jornada d’Inclusió Digital celebrada a l’edifici Cúbic de Viladecans i organitzada per la Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament juntament amb altres entitats.

El Director del CRE ONCE Barcelona, en Manel Eiximeno va participar a la Taula rodona “L’accessibilitat com un compromís de tots”, juntament amb el Sr. Javier Pérez Arana

“Desenvolupador de projectes mobile relacionats amb l’accessibilitat. S-DOS”, la Sra. Raquel Mayordomo, Representant d’Edebé digital, i Aitor Mensuro, Director comercial de Digital text.

També els nostres companys Albert Solé va presentar el Taller “Estratègies per alumnat amb baixa visió: oportunitats d’aprenentatge per a tots”:

 • Eines 2.0 per afavorir l’accessiblitat al coneixement: Adaptacions d’accessibilitat visual, Documents Drive, complements dels navegadors i programa d’escriptori remot “Team Viewer” entre altres.
 • Hi ha adaptacions específiques que responen a una determinada necessitat, la visual en el cas que ens ocupa, però que poden revertir favorablement en el conjunt dels companys del grup classe.

I les nostres companyes Sílvia Boix, M Teresa Corbella i Lucia Melchor van presentar el Taller ” Xarxes socials i noves eines de comunicació. Accessibilitat i cooperació entre iguals”:

 • Eines que es volen treballar al taller:
  • m.facebook. Simplificació de l’entrada al facebook.
  • Twitter
  • síntesis de veu (voiceover, jaws, nvda).
  • magnificadors
  • Dropbox, Google drive, Moodle, …
  • WordPress
 • La metodologia de treball utilitzada en el taller serà en primer lloc una exposició de l’eina i dels seus avantatges d’ús, i en segon lloc, la seva utilització a través de diferents dispositius (ipad, iphone, ordinador).
 • Aquestes eines contribueixen a minimitzar les barreres a la participació ja que permeten que els alumnes amb discapacitat visual i altres NEE puguin realitzar les mateixes activitats que fan els seus companys:
  • La seva integració en el dia a dia. (comentar activitats realitzades a l’escola, amb la familia, etc.)
  • Millorar les relacions socials i ampliar el cercle d’amistats
 • Aquestes eines els permeten accedir de diferents maneres i segons les seves necessitats:
  • Accés amb dispositius tàctils
  • Accés utilitzant la veu
  • Accés amb magnificador