El meu carrer

Escriure un text d’un mínim de 20 línies fent una descripció objectiva del carrer o plaça on visc.
Atenció a:
a) Posaré un títol de l’estil:
Carrer……………………………., ………………………………………………
b) Faré servir un bon nombre d’adjectius i els subratllaré per tal que els identifiqui tothom.
c) Em fixaré en l’accentuació, sobretot als verbs copulatius.
d) Pararé especial atenció al vocabulari del mobiliari urbà.
e) Atenció als articuladors de l’espai
Faré servir, com a mínim, una enumeració.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà