La lectura

 • La lectura compleix dues funcions: fer-nos gaudir i ampliar les nostres possibilitats de crear, comunicar, expressar. Cadascuna d’aquestes funcions s’identifica, doncs, amb un dels components de la felicitat. (José Antonio Marina. La magia de escribir)

 • La lectura és com l’aliment; el profit no está en proporció del que es menja, sinó del que es digereix. (Jaume Balmes)

 • La lectura no és pròpia del temps social, és, com l’amor, una manera de ser. No es tracta de saber si tinc temps per llegir o no (temps que, d’altra banda, ningú no em donarà), sinó de si m’ofereixo o no el plaer de convertir-me en lector. (Daniel Pennac)

 • La lectura nos regala mucha compañía y libertad para ser de otra manera y ser más.
  (Pedro Lain Euhalga)


 • La lectura sempre és una obtenció d’informació i el que varia d’una situació a una altra és el que es vol fer amb aquesta informació: somiar, gaudir, especular, actuar, etc. (Jean Foucambert)

 • La lectura té claus que permeten obrir en el nostre interior la porta de cambres on no hauríem sabut arribar pel nostre propi peu. (Marcel Proust) • La biblioteca: Alfabetització en informació

  Una definició per a tots

  L’Alfabetització informacional és saber quan i per què necessites informació, on trobar-la, i cóm avaluar-la, utilitzar-la i comunicar-la de manera ètica.

  Esta definición implica varias habilidades. Creemos que las habilidades (o competencias) necesarias para que una persona pueda ser considerada como alfabetizada en información consisten en la comprensión de:

  • Els recursos  disponibles.
  • Cóm trobar la informació.
  • La necessitat d’avaluar els resultats.
  • Cóm treballar amb els resultats i explotar-los.
  • Ètica y responsabilitat en la utilització.
  • Cóm comunicar y compartir els teus resultats.
  • Cóm gestionar el que has trobat.
  Pel proper curs, des de la biblioteca s’organitzarant un ventall d’activitats, amb la finalitat de transmetre i formar els nostres alumnes, en les habilitats necessaries, que li permetran fer el reconegut, i al final del procés es considerarà que té prous coneixements i recursos per considerar-la  una persona alfabetitzada en informació. Sense aquesta formació, podem córrer el perill de no saber triar ni les diferents fonts d’informació i que fer amb tota la informació rebuda.

  És doncs prioritari portar a terme el treball d’alfabetització si volem que els nostres alumnes desenvolupin les habilitats en les tasques de recerca.