Etiqueta: Urodels

Curiositats dels amfibis

Els amfibis (tritons, salamandres, gripaus i granotes) són els més primitius dels animals amb 4 extremitats (tetràpodes: amfibis, rèptils, aus i mamífers). Es caracteritzen pels següents aspectes: Tenen…

13. Peixos, amfibis i rèptils, 1B. Biologia, 1r d’ESO, Curs