A continuació disposes d’un exemple de perfil sísmic, corresponent a l’EMARC Perdido fold belt in the northwestern deep Gulf of Mexico:

Pots consultar els resums de les publicacions científiques d’aquest perfil sísmic a Petroleum Systems Research & Education.

La interpretació d’aquest perfil sísmic el tens ja a la imatge superior per mitjà de les línies gruixudes que marquen les principals unitats estratigràfiques, així com les principals falles i superfícies d’encavalcament.

A la imatge següent tens un esquema interpretatiu simplificat d’aquesta estructura tectònica. Amb colors diferents els autors han indicat, a més, els reservoris de petroli i de gas natural (el perfil sísmic es va realitzar com a part d’un projecte de prospecció i explotació petrolífera):

Podries interpretar la història geològica d’aquesta localitat? fes-ho en equip i amb l’ajuda del professor.

A continuació pots observar un altre perfil sísmic i la seva interpretació, corresponent a l’estructura de l’escorça terrestre al sector central del marge equatorial del nord-est de Brasil:

Font: Tamara et al. (2020)

No és gens simple interpretar com a discontinuïtats geològiques les línies dels perfils sísmics, i menys encara fer-ne una interpretació de les estructures i de la història geològica.

En aquesta activitat et proposo que interpretis gràficament i de manera argumentada l’estructura geològica que es dibuixa en dos perfils sísmics:

Mega slump
al centre d’Oregon (EUA)

Diapir salí
Chirp Line I46f2 SHOTS 1-8834

  1. Baixa’t les imatges (pots fer l’exercici en paper o en format digital).
  2. Dibuixa les línies interpretatives en color negre (falles, encavalcaments, discontinuïtats, estratificació…). Utilitza una línia més gruixuda per a les estructures tectòniques.
  3. Pinta les unitats estructurals o sedimentològiques sense amagar les línies del perfil sísmic (si ho fas en paper utilitza llapis de colors sense pressionar, i si utilitzes format digital afegeix capes de color transparent, no opac).
  4. Interpreta raonadament les estructures geològiques.
  5. Proposa una història geològica.

No es tracta d’encertar necessàriament l’estructura real dels dos casos, sinó de mantenir coherència entre les línies del perfil sísmic, les línies interpretatives que dibuixeu i les explicacions argumentades que proposeu, tant de les estructures com de la successió d’esdeveniments.