Llegeix el text següent procedent del Cicle d’Activitats Astronòmiques – Astronomia al museu del Museu de les Ciències de la Ciutat de les arts i les ciències de València:

Una de les classificacions més conegudes dels planetes es fa sobre la base de la capa gasosa que els rodeja. Els quatre planetes més pròxims al Sol, Mercuri, Venus, Terra i Mart, tenen una atmosfera relativament lleugera i es denominen terrestres. Per contra, els quatre gegants exteriors, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú, estan rodejats per atmosferes extenses i per això reben el nom de gasosos.

El fet que els quatre planetes interiors tinguin poca atmosfera en comparació dels exteriors no és casualitat, i les teories de la formació del sistema solar intenten explicar aquesta circumstància. La més acceptada proposa com a causa el vent solar llançat pel jove Sol. Aquest vent va arrossegar les atmosferes dels planetes interiors, que més tard, i a través de l’activitat volcànica principalment, van obtenir els gasos d’una segona atmosfera que en uns s’ha mantingut i en uns altres s’ha perdut en part o totalment. Només en un dels planetes, la Terra, s’ha modificat substancialment i s’ha enriquit amb oxigen a causa fonamentalment de la presència de vida.

Als planetes exteriors el vent solar els va arribar molt més dispers, cosa que, unida a la major atracció gravitatòria, els va permetre retenir l’atmosfera original i fins i tot capturar gasos que procedien de l’interior del sistema solar. Aquest comportament també explica el motiu pel qual les atmosferes dels petits planetes interiors només contenen traces de l’element més lleuger i comú en l’univers, l’hidrogen.

L’estudi de les atmosferes és una part primordial del coneixement del sistema solar. El comportament global de cada atmosfera, complex i encara poc conegut, depèn de factors com ara l’energia que reben del Sol, la naturalesa dels gasos que la formen, la velocitat de rotació de cada planeta o la mateixa energia tèrmica del planeta, en el cas d’alguns planetes gegants.

Fes un comentari de text en el que discuteixis sobre les causes que haurien produït la diferència entre els planetes interiors i els exteriors del Sistema Solar.

Hipotetitza sobre l’origen del vent solar i sobre les causes que van fer que els planetes interiors siguin terrestres.