Què és una droga? Quins tipus hi ha? Què diu la llei? Per què se’n consumeix? Qui en consumeix i per a què? Quines conseqüències té el consum de les drogues per a la salut física, mental i social?

Prepara’t individualment amb l’objectiu de participar en un debat a classe. Busca informació en fonts diverses per tal de donar resposta a totes aquestes preguntes. Pren apunts i documenta’t per si cal mostrar alguna dada objectiva o evidència que recolzi els teus arguments.

A classe organitzarem un debat entre tots els companys. Quina posició vols adoptar en aquest debat? Fes-te un guió que posi ordre als teus arguments. El professor iniciarà el debat única i exclusivament presentant-vos la imatge següent, i moderarà el debat donant torn de paraula als participants i aportant de tant en tant diversos elements de debat que puguin enriquir-lo.

Durant el debat preneu les anotacions que considereu oportunes a partir de les intervencions dels vostres companys (no confieu en la vostra memòria, us caldrà per més endavant tenir un bon recull d’idees!).

Després del debat, organitzeu-vos per confeccionar entre tota la classe un pòster de conscienciació per tal de penjar-lo a l’institut. Vosaltres heu de decidir els continguts d’aquest pòster, que ha de tenir com a objectiu conscienciar a la comunitat educativa d’evitar el consum de drogues. Creeu petits grups de treball per tal de repartir-vos les tasques. Heu de fer un seguiment del treball d’equip durant la realització del pòster.