Fent ordres al laboratori de Ciències hem trobat la següent mostra de roca en una caixa vella a la part inferior de l’armari metàl·lic:

Mostra de roca del laboratori (la línia negra horitzontal és l’escala gràfica i mesura 4 cm a la realitat)

Hi ha qui diria que es tracta d’una pedra. D’altres dirien que es tracta d’una roca. Fins i tot d’altres dirien que es tracta d’un conglomerat… Però posar-li nom no és el més important.

El que de veritat ens aporta coneixement és entendre el que la roca ens està dient de la seva composició i de la seva textura, ser capaç d’interpretar el seu origen i determinar les condicions en les que es va formar.

Com que no et puc deixar la roca perquè l’examinis directament, et proporciono la següent informació que t’ajudarà a fer les teves interpretacions:

  • El còdol vermell és de sorrenca de gra fi.
  • Els còdols grisos arrodonits són de marbre (calcària metamorfitzada).
  • Els còdols grisos angulosos són de quars d’origen igni.
  • Els còdols marronosos són de roca ígnia de cristalls molt fins (textura aplítica).
  • La matriu de color ocre és una sorrenca fangosa.

Les següents preguntes són orientatives perquè puguis fer la teva interpretació. És molt important que totes les afirmacions que facis es basin en algun element que sigui observable a la fotografia o que es desprengui de la informació rebuda (és necessari argumentar totes les afirmacions). Tingues cura també de no fer afirmacions incongruents (que l’una sigui incompatible amb l’altra).

  1. Indica i descriu de forma genèrica els processos que ha patit el material que forma la roca?
  2. Quina o quines són les roques originals? Quina informació et proporcionen sobre l’àrea font del sediment i de la seva història geològica?
  3. L’àrea font és molt lluny? Com s’ha transportat el sediment?
  4. En quin ambient s’ha pogut formar aquesta roca? Quina era l’energia del medi?

Descriu per mitjà d’una infografia o d’una presentació digital la història geològica d’aquesta roca.