Quan vas estudiar els mecanismes de l’evolució biològica vas poder comprendre la importància dels processos d’adaptació per selecció natural dels éssers vius al seu ecosistema. Ara saps que l’ecosistema es defineix pels factors abiòtics del medi, però també pel conjunt d’interaccions intraespecífiques i interespecífiques de les comunitats biològiques que viuen en un lloc i en un moment determinats.

En aquesta activitat et demano que llegeixis el següent article i facis una presentació dels seus continguts en clau evolutiva i ecològica, és a dir, posant l’accent en les interaccions ecològiques entre espècies i també en com aquestes interaccions han pres part en la selecció de diferents estratègies d’èxit i supervivència i com diverses espècies han coevolucionat en paral·lel.

La presentació es pot elaborar com una presentació digital o mitjançant un pòster. No caiguis en la temptació de fer un resum de l’article. Es tracta que de la manera més gràfica possible exposis la informació del text centrant-te en els aspectes que enllacen evolució i ecologia.