Els esforços tectònics que es produeixen a la litosfera com a conseqüència dels moviments relatius entre plaques tectòniques deformen les roques generant diverses estructures de deformació.

Aquestes estructures es poden classificar en funció de l’esforç (estructures de distensió, de compressió o de cisalla), o en funció del tipus de deformació (deformació plàstica (= dúctil) o fràgil).

A partir d’una fotografia sabries dir si es tracta d’una estructura de deformació plàstica o fràgil? Sabries indicar el tipus d’esforç i la direcció principal de l’esforç mitjançant fletxes? Sabries dir el nom de l’estructura? Sabries identificar els elements principals de l’estructura?

Es tracta que escullis una fotografia de cadascuna de les carpetes següents i interpretis les estructures que hi apareixen (pots fer-ho digitalment amb un programa de dibuix o bé imprimir les fotografies i superposar-hi una làmina de plàstic per a escriure-hi a sobre).

L’activitat és individual, cadascú amb fotografies diferents, però us podeu ajudar els uns als altres. També et serà útil utilitzar els continguts 2.1. Esforços, 2.2. Deformació dúctil i 2.3. Deformació fràgil i sismicitat. Per realitzar manualment l’activitat, heu de procedir de la manera següent:

1. Imprimeix les quatre fotografies escollides (una de cada carpeta diferent).

2. Col·loca sobre la fotografia una làmina de plàstic transparent (serveix la d’una transparència o el plàstic fi i transparent d’enquadernar treballs). Cal unir la làmina a la fotografia amb cinta adhesiva transparent de tal manera que la làmina es pugui aixecar per veure directament la fotografia.

3. Mitjançant marcadors permanents de diferents colors (gruix S, F o M de l’Standler, per exemple), marca sobre el plàstic totes les estructures observables a la fotografia (com calcant les estructures). Alerta, no es tracta de calcar la imatge, sinó de dibuixar de forma interpretativa els elements de les estructures observables:

– Capes sedimentàries de referència que permeten identificar les estructures tectòniques.

– Eixos, xarneres i flancs dels plecs.

– Plans de falla, blocs superior i inferior, desplaçament relatiu,…

– Fletxes de direcció i sentit dels esforços principals, etc.

4. Sota la fotografia has d’afegir una descripció detallada de l’estructura (a l’ordinador). Aquesta descripció es pot complementar amb els dibuixos o esquemes que consideris oportuns. A la descripció cal especificar els següents punts de forma explícita:

– Tipus d’esforç (distensió, compressió o cisalla).

– Comportament del material (elàstic, plàstic, fràgil o mixt)

– Nom de l’estructura: plec, falla, etc. (cal especificar el tipus concret (falla normal, falla inversa, etc.)).

– Interpretació (discutir de forma justificada el context tectònic probable resultat del qual s’ha generat l’estructura o estructures de la fotografia).

5. Uneix els quatre fulls a una cartolina (dos a dalt i dos a baix) deixant un espai superior per al títol (Deformació Estructural) i el nom de l’autor. En el cas de citar alguna font d’informació, cal afegir les referències bibliogràfiques a la part inferior de la cartolina (tot escrit a l’ordinador i unit a la cartolina).