Vagis on vagis en plena natura podràs observar un paisatge i unes formes del relleu que són el resultat de la interacció entre la litosfera i els processos de meteorització, els factors d’erosió, els agents de transport i la sedimentació. És el que es coneix com a geomorfologia.

En funció de criteris diversos com l’absència de vegetació, l’agent principal de transport o el tipus de roca es diferencien cinc grans ambients geomorfològics (continguts 5.2. Processos geològics externs):

– Geomorfologia eòlica i desèrtica
– Geomorfologia fluviotorrencial
– Geomorfologia glaciar
– Geomorfologia litoral
– Geomorfologia càrstica

A la següent activitat us proposo que realitzeu un àlbum de viatges per la geomorfologia planetària!

Teniu total llibertat sobre el format (pòsters, àlbum de records, diari de viatge, en format digital o en paper o cartolina…). Només heu de respectar les següents indicacions:

a. L’activitat s’ha de realitzar entre tots els companys de classe, però us podeu organitzar en equips i que cada equip elabori una part de l’àlbum (un màxim de 5 equips, un per a cada ambient geomorfològic).

b. Us heu de posar d’acord amb el format escollit. El millor és escoltar atentament aquells companys que tinguin idees concretes, debatre ordenadament cada idea respectant els torns de paraula, realitzar propostes i portar-les a votació.

c. L’àlbum s’ha d’organitzar com si haguéssiu realitzat 5 viatges arreu del món, un per a cada ambient geomorfològic. Així, per exemple, per a l’ambient de geomorfologia eòlica i desèrtica podeu imaginar que heu anat al sud del Marroc o al desert del Kalahari, i per a l’ambient glaciar podeu imaginar que heu anat als Alps suïssos o a Islàndia.

d. Per a cada viatge heu d’incorporar la següent informació:

– Mapa o esquema de localització.
– Nom del lloc (local, regional, país…).
– Una breu introducció al lloc i a l’ambient geomorfològic.
– Almenys 10 fotos diferents on s’observin formes pròpies de l’ambient geomorfològic (us serà de gran utilitat revisar els continguts 5.2. Processos geològics externs). Aquestes fotografies les podeu baixar d’internet, però han de ser realment del lloc escollit.
– Breus descripcions de cadascuna de les fotos, fent especial atenció a les característiques geomorfològiques, assenyalant quan convingui elements concrets de la foto i posant-hi noms.

e. Afegiu dibuixets o esquemes, així com petits comentaris que facin més atractiu i personal l’àlbum.

f. Prepareu un petit relat sobre el viatge, perquè cada equip haurà d’explicar el seu a la resta del grup.

Bon viatge!