Les roques canvien de manera constant en un cicle complex que és impulsat per fonts d’energia externes a la Terra i internes. Aquest cicle geològic de les roques, o cicle dels processos geològics, descriu la seqüència de processos de canvi que afecten els materials de la litosfera (als continguts de la matèria 5.1. El cicle geològic pots consultar els 3 cicles de les roques).

Cicle de les roques sedimentàries o dels processos externs

El cicle de les roques sedimentàries és un conjunt de processos encadenats que tenen com a resultat la formació d’una roca sedimentària. El cicle es tanca quan la roca sedimentària torna a ser afectada per aquests processos, que són impulsats per fonts d’energia externa a la Terra (l’energia solar i la gravetat). És per això que es parla, també, del cicle dels processos geològics externs.

El cicle de les roques metamòrfiques i el cicle de les roques ígnies són impulsats per fonts d’energia internes (la gravetat, la calor interna residual de la formació de la Terra i la calor produïda per la desintegració de minerals radioactius). És per això que sovint s’ajunten formant el cicle dels processos geològics interns:

Cicle dels processos interns
(cicle de les roques metamòrfiques + cicle de les roques ígnies)

En realitat, els 3 cicles de les roques es troben units a la natura, de manera que els materials que formen qualsevol tipus de roca poden acabar formant part dels altres dos tipus de roca. Parlem aleshores de Cicle Geològic de les Roques o Cicle dels Processos Geològics.

En aquesta activitat us proposo crear un mural ben gran amb el cicle geològic de les roques perquè el pugueu penjar a la vostra aula o al passadís de l’institut. Es tracta d’una activitat de tota la classe, de manera que us heu de distribuïr la feina. El podeu realitzar amb cartolines que unireu a la paret amb el mitjà més adequat.

Heu de respectar les indicacions següents:

– Les roques i els materials han d’anar enquadrats, mentre que els processos han d’anar encerclats.
– Els processos externs, els materials associats i les fletxes han d’anar perfilats en verd. Els processos interns, els materials associats i les fletxes han d’anar perfilats en vermell.
– Heu de construir el cicle de manera que quedi estèticament atractiu (arrodonit i proporcionat, sense espais densos i espais buits).
– Al costat de cada cartolina heu d’enganxar una imatge (que podeu imprimir d’internet o dibuixar vosaltres mateixos) que il·lustri el material o el procés corresponent.

No us en deixeu cap fletxa!