Amb aquesta activitat crearàs un joc amb el que podras posar a prova els teus companys.

Reprodueix en gran les taules següents (pots utilitzar cartolines DIN A3 o DIN A2 i després retallar les taules). Decora-les com vulguis, a la teva manera, però que tingui a veure amb la geosfera. Procura, però, que totes les cel·les tinguin la mateixa mida.

Retalla targetes de cartolina de la mida exacta a la de les cel·les de les taules. Retalla’n tantes com cel·les n’hi hagi i, a més, retalla’n algunes més.

A cada targeta escriu una característica d’una de les capes de la geosfera, però no esmentis el seu nom, perquè justament el joc consistirà en ordenar les targetes en el mínim de temps sense equivocar-se! A continuació tens un expemple de targeta:

Pots fer targetes sobre la composició mineral, sobre la profunditat, sobre l’espessor de la capa, sobre el seu comportament físic… Això sí, evita que hi hagi equívocs, de manera que cada targeta només es pugui posar de forma correcta en una única columna. Pots ajudar-te dels continguts 4.1. Composició i estructura composicional de la geosfera i 4.3. Dinàmica del mantell i estructura dinàmica.

Si ho desitges, pots utilitzar cartolines de diferents colors per a les targetes segons descriguin la composició mineral, el comportament, l’espessor… però el joc serà més difícil si totes les targetes són del mateix color i el company que està a prova ha de separar els criteris de classificació.

Una vegada disposis d’una targeta per a cada cel·la de la taula, escriu altres targetes que no es corresponguin amb cap capa, d’aquesta manera faràs més difícil i divertit el joc.

Quan tinguis acabades la taula i les targetes, no t’oblidis de redactar curosament totes les regles del joc. Agafa el cronòmetre i a jugar!