La hidrosfera és el conjunt de totes les aigües de la Terra, l’aigua dels mars i dels oceans, l’aigua dels rius i dels llacs, fins i tot l’aigua que forma els éssers vius o els minerals de la geosfera (continguts 3.1. L’aigua i els seus compartiments). I a on n’hi ha més? La capacitat dels principals compartiments de la hidrosfera és la següent:

Mars i oceans: 1.338.000.000 km3 (97%)
Casquests polars i glaciars: 24.064.000 km3 (1,75%)
Aigües subterrànies: 10.530.000 km3 (0,76%)
Llacs: 176.400 km3 (0,012%)

(La resta de compartiments (humitat del sòl, atmosfera, rius i éssers vius) tenen una capacitat massa reduïda com per tenir-los en compte en aquesta activitat.)

El temps de residència és el temps que una gota d’aigua qualsevol roman de mitjana en un mateix compartiment. Quin és el compartiment on l’aigua s’hi està més temps? El temps de residència dels compartiments de la hidrosfera indicats anteriorment és el següent:

Mars i oceans: 4.000 anys
Casquests polars i glaciars: 1.000 anys
Aigües subterrànies: 300 anys
Llacs: 10 anys

Et proposo que utilitzis aquestes xifres per confeccionar uns models tridimensionals que il·lustrin clarament les diferències entre compartiments:

1) Els compartiments els pots representar mitjançant cubs de cartró de mides proporcionals. Només cal que reprodueixis en cartolina la següent plantilla de manera que el volum de cada cub sigui proporcional al del compartiment (considera utilitzar una cartolina gran per a representar els mars i oceans). Retalla i monta els cubs amb cola de barra.

2) Els temps de residència els pots representar de dues maneres. En primer lloc, unint al costat de cada cub, com si es tractés d’una canonada per on surt l’aigua, un cilindre de cartró de diàmetre inversament proporcional al temps de residència de cada compartiment (és tan senzill com enrotllar un rectangle de cartolina).

En segon lloc, amb l’objectiu de representar l’antiguitat mitjana de l’aigua del compartiment, podràs enganxar a la canonada la gota que més convingui (la que acaba d’arribar, la que encara té molt per divertir-se, la que comença a estar avorrida i la que ja està farta!):

Tingues en compte que hauràs de realitzar una sèrie de càlculs relacionant el volum d’un cub amb la longitud d’una de les seves arestes, o el diàmetre d’una circumferència amb la longitud del rectagle, així com utilitzar regles de tres o factors de conversió. Planifica bé el teu treball. Endavant!