La Terra forma un sistema estructurat en 4 capes: l’atmosfera, la hidrosfera, la biosfera i la geosfera (reviseu els continguts 1.5. Origen i estructura de la Terra).

Cada capa té característiques molt diferents, fins i tot podriem dir que el color predominant és diferent!

La proposta és crear un llibre il·lustrat sobre les 4 capes de la Terra, però no pas un llibre qualsevol. Cal que compleixi el següent:

– Utilitzeu 3 cartolines DIN A3 que doblegareu conjuntament per la meitat per formar un llibre de 6 fulls de mida DIN A4.
– Cosiu el llibre amb cordill mitjançant la tècnica japonesa o de cadireta.
– Treballeu a doble pàgina. Disposareu de 5 dobles pàgines, una per a cadascun dels següents temes:

– La Terra com a sistema.
– L’atmosfera.
– La hidrosfera.
– La biosfera.
– La geosfera.

– Utilitzeu la tècnica del collage per fer les il·lustracions.
– Escriviu els textos amb retoladors de punta fina i amb lletra divertida.
– Decoreu la coberta i la contracoberta del llibre també amb la tècnica del collage (heu d’indicar el títol i els autors).

Com s’ha de cosir el llibre? Escolliu una de les dues tècniques següents. Necessitareu un punxó per fer els forats i agulla gruixuda i cordill:

La tècnica de cadireta és més senzilla, i el resultat és similar al d’una llibreta grapada. La tècnica japonesa és més complexa, però queda més bonica i crea un llom, però heu de preveure que es perd un marge a cadascun dels fulls.

I què és això del collage? Es tracta d’una tècnica pictòrica consistent en encolar papers de colors o fotografies retallades per formar imatges compostes.

Podeu crear il·lustracions formant mosaics a partir de papers de colors o directament retallant objectes per crear la vostra imatge. Fixeu-vos en els dos exemples.