L’òrbita de la Terra es dibuixa sempre com una el·lipse, i és correcte, ja que com va determinar Kepler a la seva primera Llei, la Terra descriu una el·lipse en el seu moviment de translació entorn del Sol (1.4. Moviments relatius Sol – Terra – Lluna):

El Sol (3) es troba en un dels dos focus de l’el·lipse, de manera que la Terra es troba una vegada cada any en el punt més distant (1), anomenat afeli, i, 6 mesos més tard, en el punt més proper (2), anomenat periheli.

Una el·lipse és una corba tancada que geomètricament resulta de la intersecció d’una superfície cònica amb un pla inclinat. És com un cercle aixafat:

L’el·lipse té dos focus (F1 i F2), un eix real (AB) en el que es troben els focus, i un eix virtual (CD) perpendicular a l’eix real, que el talla per la meitat. La suma de distàncies entre cadascun dels dos focus i un punt qualsevol M de l’el·lipse és constant (MF1 + MF2 és sempre el mateix al llarg de tota l’el·lipse).

Això ens permet dibuixar amb facilitat una el·lipse amb dues agulles i un cordill:

Tornant a l’òrbita de la Terra… és cert que és el·líptica, però ens la dibuixen correctament o molt exagerada? Us proposo comprovar-ho dibuixant l’òrbita a escala a partir de les distàncies reals!

La distància de la Terra al Sol a l’afeli és d’aproximadament 152 milions de km, mentre que al periheli la distància és d’aproximadament 147 milions de km:

Per tal de dibuixar l’òrbita sobre una cartolina us caldrà cordill, dues agulles o xinxetes, llapis, regle… però, sobretot, reduir a escala les distàncies entre la Terra i el Sol.

Planifiqueu la feina, realitzeu els càlculs necessaris i reviseu que no cometeu cap error. Endavant!