Saps que el Sol té una gran activitat? Vols comprovar-ho?

Entra al Movie Theater de la pàgina web del SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) i configura els paràmetres següents:

Image Type: HMI Continuum.

Resolution: 512.

Start Date: la data de fa 3 mesos exactes comptats des del dia d’avui.

End Date: la data d’avui (fixa’t en el format: YYYY-MM-DD (per exemple, 2017-12-15)).

Tot seguit clica la tecla Search. Es carregarà una seqüència de fotografies del Sol dels últims 3 mesos (sota el Sol, a l’esquerra, en xifres molt petites, apareix la data i l’hora de les fotografies).

Quin dia va ser el que es va poder observar major activitat solar? Quines estructures es van poder veure? Dibuixa-les i indica el seu nom (pots aturar la seqüència en qualsevol moment clicant la tecla Stop).

A continuació, entra al Best of SOHO de la Gallery de la mateixa web i escull diverses fotografies, les que més t’impressionin. Dibuixa al teu quadern les diferents estructures i indica el seu nom.

Ajuda’t de la informació continguda a 1.3. El Sistema Solar.