Planifiquem els invents

Per a dur a terme aquest projecte, la tutora de tercer de primària, curs en què el desenvoluparem, va fer una pluja d’idees en una sessió de tutoria per tal de triar amb els alumnes el tema a treballar: “Es invents”.

Amb l’objectiu d’aprofundir en els invents més rellevants de la història, aquest tema ens permet treballar aspectes molt variats com ara el pas del temps i com ha influït en els canvis de la societat. L’objectiu final marcat pels propis nens és el de crear una petita exposició a l’escola amb els invents que ells ideïn i creïn amb l’ajuda de les seves famílies.

S’estableix, doncs, de manera conjunta amb els alumnes la línia de treball a seguir. Es posa en comú allò que es treballarà i com se’ls avaluarà i se’ls fa partícips del mateix procés d’avaluació proposant-los que elaborin alguns dels documents d’avaluació que s’empraran: rúbriques i fulls autoavaluatius i coavaluatius.

Els invents de l’escola Falguera

Som una escola pública d’Educació Infantil i Primària d’una línia, situada al barri Falguera, de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat.

A l’escola portem a terme diferents projectes de centre ja consolidats i aquest curs volíem aprofundir en els projectes de treball per tal de fer més significatiu l’aprenentatge.

L’equip impulsor està format per 16 mestres.

Les nostres sessions les dediquem a treballar els diferents projectes de centre i a debatre sobre millores pedagògiques i organitzatives del propi centre.