L’ASSAIG

 

L’ASSAIG

 

L’assaig és una forma literària constituïda per les mediacions originals d’un autor sobre un assumpte més o menys profund, sense constituir un tractat.

 

L’estil de l’assaig adopta la forma de prosa literària, habitualment en tercera persona, sense estructura prefixada, que admet l’exposició i l’argumentació lògica, al costat de digressions lliures, en un escrit breu sense intenció de ser exhaustiu. De vegades conté una gran erudició, però aquesta no adopta la forma acadèmica de citacions textual amb notes a peu de pàgina.L’assaig és un escrit en prosa, no narratiu, que, d’una manera lliure i sense pretensions d’exhaustivitat, exposa la interpretació d’un individu sobre qualsevol tema o problema d’ordre filosòfic, històric, polític, social, literari, científic… De fet allò que el caracteritza és la voluntat de creació literària, la pretensió moralitzadora i la intenció d’aprofundir en el coneixement humà. La longitud de l’assaig oscil·la entre el llibre i l’article. A vegades l’autor recull en forma de llibre els articles assagístics que han anat publicant en diaris o revistes.Les formes que ha adoptat l’assaig a través del temps són molt diverses: la pura divagació, el diàleg, la dissertació sistematitzada, el diccionari, l’article, el manifest, el discurs, l’epístola o carta…Els autors d’assaigs exposen les seves idees recorrent als recursos propis del text argumentatiu, que consisteix a presentar una idea o hipòtesi, desenvolupar-la i finalment, extreure’n unes conclusions.Tipologia textual de l’assaig:a)    l’exposició: és la presentació d’un tema qualsevol amb finalitat de donar-lo a conèixer i que el comprenguin altres persones.b)    L’argumentació: consisteix a aportar raons que fonamentin o donin suport a idees o opinions sobre un tema determinat. El seu objectiu és convèncer o persuadir.§  Caràcter subjectiu§  No demostrable científicament.     §  Destinat a un públic ampli: divulgatiuESQUEMA D’ANÀLISI D’UN ASSAIG

  1. FASE PRELIMINAR

a)    Lectura comprensiva.b)    Lectura estètica.

  1. ANÀLISI DEL CONTINGUT

a)    Classe d’assaig: de caràcter personal o ideològic.b)    Determinació del tema o complex temàtic.c)    Formulació de la tesi o idea central.

  1. ANÀLISI DE LA FORMA

a)    Tipologia textual predominant: exposició, argumentació, narració…b)    Estructuració del contingut: introducció, desenvolupament, conclusió.

  1. ANÀLISI DEL LLENGUATGE

a)    Registre lingüístic: científic, culte, estàndard, col·loquial…b)    To: seriós, satíric, humorístic, irònic…c)    Sintaxi: ampul·losa, sòbria, clara, obscura.d)    Lèxic: tecnicismes, cultismes, neologismes, arcaismes, lèxic comú…

  1. RECURSOS ESTILÍSTICS I LITERARIS

 

PROPOSTA DE TREBALL:

Determina la forma d’argumentar de Joan Fuster en aquest assaig: 

 

¿Què seria de la nostra vida, del nostre viure quotidià i mediocre, si no ens podíem permetre el luxe de la vanitat? L’home és un animal fatu, l’únic –dins l’escala zoològica- que té la possibilitat de ser-ho. Tot ho fem per vanitat. La mateixa ambició, si es proposa un fi intel·ligible, és aquest: no el poder, la riquesa, ni la fama, ni el respecte, sinó el  poder, la riquesa, la fama, el respecte, en la mesura que justifiquen la nostra presumpció. Cadascú en la seva òrbita i segons les seves forces, intenta procurar-se això: una vanitat satisfeta. Hi ha qui s’ho procura pel camí de la humilitat i tot. Es tracta de ser important: a l’oficina, a l’acadèmia, entre el veïnat, sobre el paper dels diaris, en les xafarderies de la gent. És la gran manera que ha trobat l’home –l’individu individualista- de passar l’estona agradablement. L’estona o –si voleu- la vida. Que tot és una mateixa cosa. 

Joan Fuster: Diccionari per a ociosos (1964) 

1.- Quina és la tesi o la idea central d’aquest assaig? Assenyala els arguments o les raons que l’autor aporta per defensar o sustentar la seva idea. 

3.- Justifica per quina raó és aquest text, un assaig. Quins són els principals trets més característics d’aquest gènere. 

4.- Dona un sinònim o explica el significat dels mots en negreta.

One thought on “L’ASSAIG

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *