Monthly Archives: abril 2010

RELATIUS

AQUÍ TENIU EXERCICIS PER PRACTICAR i UNS RESUMS ÚTILS

 • http://perso.wanadoo.es/dcasellas/Gircat/CC6/cc65.html
 • http://perso.wanadoo.es/dcasellas/Gircat/CC6/cc6s5.html
 • Lliçons i exercicis de morfologia
 •  SOLUCIÓ DELS EXERCICIS D’AVUI:

  1.    Hem vist uns nois, el comportament dels quals era sospitós.

  2.    Volien vendre’s el quadre de Dalí, del qual t’he parlat moltes vegades.

  3.    No vam poder entrar, de la qual cosa ens queixarem al president.

  4.    He conegut una persona amb qui voldria tenir relacions.

  5.    És un clima tropical al qual no estem acostumats.

  6.    Els nostres amics van venir aquella setmana que teníem molts exàmens.

  7.    Hem anat al carrer on ens trobem sempre.

  8.    No he trobat la noia a qui vaig regalar la rosa de Sant Jordi.

  9.    He comprat les eines amb què hem de treballar.

  10.  He tingut una avaria al cotxe, per la qual cosa no he pogut arribar abans.