Monthly Archives: juny 2014

Contingut de la prova de suficiència de tercer d’ESO Juny_2014

Unitat_1,2,3

 1. La Notícia.
 2. Titulars.
 3. Resum.
 4. La Notícia. Característiques.(p. 30)
 5. Text informatiu.
 6. Les propietats del text. Cohesió textual

Bloc de llengua

 1. Modalitat de l’oració. Pàg. 211
 2. El Sintagma Nominal
 3. Recursos retòrics. Pàg. 248
 4. Els temps verbals. Pàgs. 225
 5. Els constituents de l’oració: S, CD i CI. Pronoms. Pàg. 206
 6. Constituents de l’oració: CRV,CC,AT,CP. Pàg. 206
 7. L’ús de majúscules i del punt.

Quadern de llengua

 1. Les modalitats oracionals. Pàgs. 18 a 25
 2. Les figures retòriques. Pàg 83
 3. Les formes dels pronoms febles. Pàgs. 3 a 7
 4. L’oració simple. Pàgs. 8 a 17
 5. L’oració simple. Pàgs. 8 a 17. Ex. Del 7 al 22
 6. Repàs: accents i dièresi; separació de síl.abes;A/E; O/U.  Quadern pàgs. 103-110

Unitat_4 i 5

1.    El reportatge.  Característiques, parts del reportatge

2.    La crònica. (p. 63)  Característiques, estructura

3.    L’article d’opinió.  Característiques, estructura, argumentació

Connectors (101)

Quadern:

 1. Discurs directe_indirecte. Pàg. 26-31
 2. Les propietats del text. Pàgs. 32-39
 3. Els connectors de contrast i de conseqüència. Pàgs. 40-46

Bloc de llengua

 1. Nom i adjectiu: morfologia (apunts). Repàs
 2. Els mecanismes de referència. Pàg 218
 3. La cohesió del text. Connectors. Pàgs.221 i 225.

Unitat_6

 1. El text sociolingüístic. (apunts/blog)
 2. Registres
 3. Conceptes:
  1. Llengua minoritària
  2. Llengua minoritzada
  3. Bilingüisme:   i.    Social   ii.    Individual   iii.    territorial
 1. Conflicte lingüístic
 2. Diglòssia
 3. Àmbits d’ús
 4. Cultisme
 5. Plurilingüe

Unitat_8

Literatura Edat Mitjana

 1. Cancelleria reial
 2. Croada
 3. Llengua oral i escrita a l’E.M.
 4. Primers textos escrits. Segle.
 5. El paper i la impremta
 6. R. Llull. Importància pel que fa a la llengua escrita
 7. Cançó de gesta
 8. Cròniques
 9. Vocabulari:
  1. Anacrònic, incipient, eclosió,zelosament, reticència, preponderància, pergamí, papir, rellevància, preponderància, orfebreria, camp semàntic, coetània…

10. Funcions sintàctiques, ortografia, verbs

Unitat_9 (veure Blog)

L’AMOR CORTÈS (blog)

 1. Joanot Martorell i Tirant lo Blanc

Temes generals

 • Sintaxi de l’oració simple
 • Morfologia nominal i adjectival (apunts Blog)
 • Conjugació verbal