Durant tot el procés de recerca hem après:

Etimologia i definicions: a l’hora d’entendre millor els conceptes hem hagut de fer una recerca de l’etimologia de les paraules que ens interessaven.

Mites: encara que ja havíem llegit els mites hem tingut l’ocasió d’aprofundir-hi més en els personatges transsexuals i en la història.

Notícies: ens hem informat de la situació actual del col·lectiu transsexual arreu del món llegint diaris i investigant a internet.

Reportatge: hem hagut de fer un reportatge en forma de vídeo per saber què en sabia gent de diferents edats sobre la transsexualitat i fer una anàlisi dels resultats obtingut. Tot plegat ens ha servit per saber l’opinió del que es pensa en l’actualitat.

Enquesta: vam arreplegar 213 respostes i vam aprendre el que realment sabia la gent sobre significats bàsics.

Películes i vídeos: hem fet una review sobre una película i un vídeo sobre el mite de Ceneu i Cenis.