Categoria: Hipòtesis

Hipòtesis de “El sexe en la mitologia d’Ovidi”

Per començar la nostra recerca sobre Sexualitat i mitologia ovidiana i poder fer unes bones conclusions primer ens vam plantejar una sèrie d’hipòtesis per així poder-les verificar o…

General, Hipòtesis