ÍNDEX de “Mitologia i transsexualitat”

1. PRESENTACIÓ

1.1. – Al·licients / Motivació

2. INTRODUCCIÓ: Com s’ha fet?

3. OBJECTIUS

4. METODOLOGIA GENERAL

4.1. – Metodologia de “Mitologia i transsexualitat”

5. HIPÒTESIS

6. ESTRUCTURA DEL TREBALL

7. OVIDI I LES METAMORFOSIS

7.1.1. Ovidi i Les Metamorfosis

7.1.2. Narracions de mites clàssics

8. PROCEDIMENTS

8.1. – Què és la transsexualitat?

8.2. – Definicions de les tendències sexuals i les identitats de gènere

8.3.  – Etimologia de les tendències sexuals i les identitats de gènere

8.4.  –  Amor dòric: homosexualitat masculina o rite

8.5. –  Símbols grecs: lambda, labrys, arc iris

8.6. – Mite de Ceneu i Cenis

8.7. – Mite de Tirèsias

8.8. – Mite de Sàlmacis i Hermafrodit

8.9. – Mite de Cal·listo

8.10. – La història de l’Alan

8.11. – Llei d’igualtat als centres escolars de la Comunitat Valenciana

8.12. – “Diversitat en curt”, un projecte educatiu de l’Ajuntament de Barcelona en favor de la varietat afectiva

8.13. –  El dret a ser transsexual i creient

8.14. –  Margalida Borrás, una transsexual al segle XV

8.15. –  Autobús transfòbic d’HazteOir

8.16. – Transsexualitat i mitologia: Què en sap la gent?

8.17. – Resultats de l’enquesta “Mitologia i sexualitat”

8.18. – La vida imita l’Art: una col·lecció sobre sexualitat

8.19. –  Three generations: una història sobre transicions

8.20. –  Cenis i Ceneu. Half Drag Transformation

9. CONCLUSIONS

9.1. – Recull i presentació sintètica dels resultats obtinguts

9.2. – Valoració dels resultats

9.3. – Valoració de l’estratègia metodològica aplicada

9.4. – Incidències

9.5. – Prospectiva

9.6. – Valoració de tot el procés de recerca

9.7. – Video de conclusions i valoracions

9.8. –  Reflexió personal

9.8.1. – Ada Andiñach

9.8.2. – Antonella Cerdà

9.8.3. – Miguel Ángel Valdivieso

10. AGRAÏMENTS

11. GLOSSARI

11.1. – Glossari de termes

11.2. – Glossari d’obres

11.2.1.- Assetjament

1.2.1.1. – Anàlisi d’obra: Cenis i Neptú

11.2.2. – Rapte

11.2.3.1. – Anàlisi d’obra: Cenis i Neptú

11.2.3. – Transsexualitat

11.2.3.1.- Anàlisi d’obra: Júpiter i Cal·listo

11.2.3.2.- Anàlisi d’obra: Tirèsias colpejant les serps

11.2.3.3.- Anàlisi d’obra: Cenis i Neptú

11.2.4. – Violació

11.2.4.1. – Anàlisi d’obra: Cenis i Neptú

11.2.5. – Homosexualitat

11.2.5.1 – Anàlisi d’obra: Júpiter i Cal·listo

11.2.5.2. – Anàlisi d’obra: La mort de Jacint

11.2.6. – Intersexualisme

11.2.6.1. – Anàlisi d’obra: Hermafrodit i Sàlmacis

12. BIBLIOGRAFIA

13. WEBGRAFIA

14. ANNEXOS

14.1.1. – Documentals

14.1.1.1. – Ser transsexual, com es viu? (Reportatge de TV3)

14.1.2. – Formularis i enquestes

14.1.2.1. – Resultats de l’enquesta “Mitologia i sexualitat”

14.1.3. – Obres

14.1.3.1. – Anàlisi d’obra: Júpiter i Cal·listo

14.1.3.2. – Anàlisi d’obra: La mort de Jacint

14.1.3.3. – Anàlisi d’obra: Hermafrodit i Sàlmacis

14.1.3.4. – Anàlisi d’obra: Tirèsias colpejant les serps

14.1.3.5.- Anàlisi d’obra: Cenis i Neptú

14.1.4. – Entrevistes

14.1.4.1. – Preguntes per a les entrevistes de “Transsexualitat i mitologia: Què en sap la gent?”

14.1.5. – Dibuixos i fotografies

14.1.5.1. – La vida imita l’Art: una col·lecció sobre sexualitat

 

 

Deixa un comentari