1.  Presentació del grup “El sexe en la mitologia d’Ovidi”

1.1-    Al·licients/ Motivació

  2. Introducció de “El sexe en la mitologia d’Ovidi”. Com s’ha fet?

  3. Objectius de “El sexe en la mitologia d’Ovidi”

  4. Metodologia de ” El sexe en la mitologia d’Ovidi”

  5. Hipòtesis de ” El sexe en la mitologia d’Ovidi”

  6. Estructura del treball

  7. Introducció General

7.1- Ovidi i Les Metamorfosis

7.2- Narracions de mites clàssics

 8. Procediments

8.1- Zeus, un ésser ben sexual

8.2- Taulell del sexe mitològic

8.3- Mite de Tereu, Procne i Filomela

8.4- Mite de Dríope i Lotis

8.5- Mite de Siringa i Pan 

8.6- Mite de Coronis

8.7- Mite de Atalanta i Hipòmenes

8.8- Mite de Filèmon i Baucis

8.9- Violència masclista a internet

8.10- Atemptat contra l’homosexualitat a Orlando 

8.11- Violació a Brasil

8.12- Resultats enquesta: Sexe a la mitologia

  9. Conclusions de ” El sexe en la mitologia d’Ovidi”

9.1. – Recull i presentació sintètica dels resultats obtinguts

9.2.– Valoració dels resultats

9.3. – Valoració de l’estratègia metodològica aplicada

9.4. – Incidències

9.5. – Prospectiva

9.6. – Valoració de tot el procés de recerca

9.7. –  Reflexió personal

9.7.1. – Jennifer Alcocer

9.7.2. – Anna Bagaria

9.7.3. – Chaymae Harrak

 10. Agraïments

 11. Glossari

11.1- Glossari d’obres d’art

11.1.1- Assetjament

11.1.1.2 Anàlisi d’obra: Apol·lo i Dafne

11.1.2- Rapte

11.1.2.1  Anàlisi d’obra: Júpiter i Europa

11.1.3 Violació

11.1.3.1- Violació de Filomela

11.1.4- Heterosexualitat

11.1.4.1 Anàlisi d’obra: Júpiter i Danàe

 12. Bibliografia

 13. Webgrafia

 14. Annexos de ” El sexe a la mitologia d’Ovidi”

14.1- Documentals

14.1.1- Violació a Brasil

14.1.2- Atempat en contra de l’homosexualitat a Orlando

14.2- Formulació i enquestes

14.2.1 Resultats enquesta: sexe a la mitologia