ÍNDEX GENERAL

1. PRESENTACIONS

1.1. – Presentació del grup “El sexe en la mitologia d’Ovidi”

1.1.1. – Al·licients / Motivació

1.2. – Presentació del grup “És narcisista la nostra identitat a Instagram?

1.3. – Presentació del grup “Mitologia i transsexualitat”

1.3.1. – Al·licients / Motivació

2 . INTRODUCCIONS

2.1. – Introducció de “El sexe en la mitologia d’Ovidi”

2.2. –  Introducció de “És narcisista la nostra identitat a Instagram?”

2.3. –  Introducció de “Mitologia i transsexualitat”

3. OBJECTIUS

3.1. –  Objectius de “El sexe en la mitologia d’Ovidi”

3.2. –  Objectius de “És narcisista la nostra identitat a Instagram?”

3.3. –  Objectius de “Mitologia i transsexualitat”

4. METODOLOGIA GENERAL

4.1. – Metodologia de “El sexe en la mitologia d’Ovidi”

4.2.  – Metodologia de “És narcisista la nostra identitat a Instagram?”

4.3. – Metodologia de “Mitologia i transsexualitat”

5. HIPÒTESIS

5.2. Hipòtesis de “El sexe en la mitologia d’Ovidi”

5.3. Hipòtesis de “És narcisista la nostra identitat a Instagram?”

5.4. Hipòtesis de “Mitologia i transsexualitat”

6. ESTRUCTURA DEL TREBALL

6.1. – Estructura del treball “El sexe en la mitologia d’Ovidi”

6.2. – Estructura del treball “És narcisista la nostra identitat a Instagram?”

6.3. – Estructura del treball “Mitologia i transsexualitat”

7. OVIDI I LES METAMORFOSIS

7.1.1. Ovidi i Les Metamorfosis

7.1.2. Narracions de mites clàssics

8. PROCEDIMENTS

8.1. – Procediments de “El sexe en la mitologia d’Ovidi”

8.1.1- Zeus, un èsser ben sexual

8.1.2. – Taulell del sexe mitològic 

8.1.3. – Mite de Tereu, Procne i Filomela

8.1.4.- Mite de Dríope i Lotis

8.1.5.- Mite de Siringa i Pan

8.1.6.- Mite de Coronis

8.1.7- Mite de Atalanta i Hipòmenes

8.1.8- Violencia masclista a internet

8.1.9.- Atemptat contra l’homosexualitat a Orlando

8.1.10.- Violació a Brasil

8.1.11.- Resultats enquesta: Sexe a la mitologia

8.2. – Procediments de “És narcisista la nostra identitat a Instagram?”

8.3. – Procediments de “Mitologia i transsexualitat”

8.3.1. – Què és la transsexualitat?

8.3.2. – Definicions de les tendències sexuals i les identitats de gènere

8.3.3. – Etimologia de les tendències sexuals i les identitats de gènere

8.3.4. – Mite de Ceneu i Cenis

8.3.5. – Mite de Tirèsias

8.3.6. – Mite de Sàlmacis i Hermafrodit

8.3.7. – Mite de Cal·listo

8.3.8. – La història de l’Alan

8.3.9. – Llei d’igualtat als centres escolars de la Comunitat Valenciana

8.3.10. – “Diversitat en curt”, un projecte educatiu de l’Ajuntament de Barcelona en favor de la varietat afectiva

8.3.11. –  El dret a ser transsexual i creient

 8.3.12. – Transsexualitat i mitologia: Què en sap la gent?

8.3.13. – Resultats de l’enquesta “Mitologia i sexualitat”

8.3.14. – La vida imita l’Art: una col·lecció sobre sexualitat

9. CONCLUSIONS

9.1. – Conclusions de “El sexe en la mitologia d’Ovidi”

9.1.1. – Recull i presentació sintètica dels resultats obtinguts

9.1.2. – Valoració dels resultats

9.1.3. – Valoració de l’estratègia metodològica aplicada

9.1.4. – Incidències

9.1.5. – Prospectiva

9.1.6. – Valoració de tot el procés de recerca

9.1.7. – Vídeo de conclusions i valoracions

9.1.8. –  Reflexió personal

9.1.8.1. – Jennifer Alcocer

9.1.8.2. – Anna Bagaria

9.1.8.3. – Chaymae Harrak

9.2. – Conclusions de “És narcisista la nostra identitat a Instagram?”

9.2.1. – Recull i presentació sintètica dels resultats obtinguts

9.2.2. – Valoració dels resultats

9.2.3. – Valoració de l’estratègia metodològica aplicada

9.2.4. – Incidències

9.2.5. – Prospectiva

9.2.6. – Valoració de tot el procés de recerca

9.2.7. –  Reflexió personal

9.2.7.1. – Alba Zarcos

9.3.  – Conclusions de “Mitologia i transsexualitat”

9.3.1. – Recull i presentació sintètica dels resultats obtinguts

9.3.2. – Valoració dels resultats

9.3.3. – Valoració de l’estratègia metodològica aplicada

9.3.4. – Incidències

9.3.5. – Prospectiva

9.3.6. – Valoració de tot el procés de recerca

9.3.7. –  Reflexió personal

9.3.7.1. – Ada Andiñach

9.3.7.2. – Antonella Cerdà

9.3.7.3. – Miguel Ángel Valdivieso

10. AGRAÏMENTS

10.1 – Agraïments de “El sexe en la mitologia d’Ovidi”

10.2. – Agraïments de “És narcisista la nostra identitat a Instagram?”

10.3. – Agraïments de “Mitologia i transsexualitat”

11. GLOSSARI

11.1. – Glossari de termes

11.2  – Glossari d’obres d’art

11.2.1.- Assetjament

11.2.1.1.- Anàlisi d’obra: Apol·lo i Dafne

1.2.1.2.- Anàlisi d’obra: Cenis i Neptú

11.2.2.- Narcisisme

11.2.3.- Rapte

11.2.3.1.- Anàlisi d’obra: Júpiter i Europa

11.2.3.2.- Anàlisi d’obra: Cenis i Neptú

11.2.4.- Transsexualitat

11.2.4.1.- Anàlisi d’obra: Júpiter i Cal·listo

11.2.4.2.- Anàlisi d’obra: Tirèsias colpejant les serps

11.2.4.3.- Anàlisi d’obra: Cenis i Neptú

11.2.5.- Violació

11.2.5.1.- Anàlisi d’obra: Violació de Filomela

11.2.5.2.- Anàlisi d’obra: Cenis i Neptú

11.2.6.- Heterosexualitat

11.2.6.1.- Anàlisi d’obra: Júpiter i Dànae

11.2.7.- Homosexualitat

11.2.7.1- Anàlisi d’obra: Júpiter i Cal·listo

11.2.7.2.- Anàlisi d’obra: La mort de Jacint

11.2.8.- Intersexualisme

11.2.8.1.- Anàlisi d’obra: Hermafrodit i Salmacis

12. BIBLIOGRAFIA

12.1. – Bibliografia de “El sexe en la mitologia d’Ovidi”

12.2. – Bibliografia de “És narcisista la nostra identitat a Instagram?”

12.3. – Bibliografia de “Mitologia i transsexualitat”

13. WEBGRAFIA

13.1. – Webgrafia de “El sexe en la mitologia d’Ovidi”

13.2. – Webgrafia de “És narcisista la nostra identitat a Instagram?”

13.3. – Webgrafia de “Mitologia i transsexualitat”

14. ANNEXOS

14.1. – Annexos de “El sexe en la mitologia d’Ovidi”

14.1.1. – Documentals

14.1.1.1. – Violació a Brasil

14.1.1.2.- Atemptat contra l’homosexualitat a Orlando

14.1.1.3.- Violencia masclista a internet

14.1.2. – Formularis i enquestes

14.1.2.1- Resultats enquesta: Sexe a la mitologia

14.1.3. – Dibuixos i fotografies

14.1.4. – Entrevistes

14.2. – Annexos de “És narcisista la nostra identitat a Instagram?”

14.2.1. – Documentals

14.2.2. – Formularis i enquestes

14.2.3. – Dibuixos i fotografies

14.2.4. – Entrevistes

14.3. – Annexos de “Mitologia i transsexualitat”

14.2.1. – Documentals

14.2.1.1. – Ser transsexual, com es viu? (Reportatge de TV3)

14.2.2. – Formularis i enquestes

14.2.2.1. – Resultats de l’enquesta “Mitologia i sexualitat”

14.2.3. – Obres

14.2.3.1. – Anàlisi d’obra: Júpiter i Cal·listo

14.2.3.2. – Anàlisi d’obra: La mort de Jacint

14.2.3.3. – Anàlisi d’obra: Hermafrodit i Sàlmacis

14.2.3.4. – Anàlisi d’obra: Tirèsias colpejant les serps

14.2.3.5.- Anàlisi d’obra: Cenis i Neptú

14.2.4. – Entrevistes

14.2.4.1. – Preguntes per a les entrevistes de “Transsexualitat i mitologia: Què en sap la gent?”

14.2.5. – Dibuixos i fotografies

14.2.5.1. – La vida imita l’Art: una col·lecció sobre sexualitat