L’any 1490, a València es va donar un dels primers casos de transfòbia. Margalida Borràs, filla d’un notari de Mallorca, va néixer amb cos d’home i va ser batejada com a Miquel. Ella vivia en el seu poble, com el gènere que se sentia, una dona. Si ara és visible una certa transfòbia en la societat, imaginem en aquella època (1490) on la religió formava una important part i influenciava molt més en la forma de pensar de la gent. Tot això feia que s’actués d’una manera conservadora, i que qualsevol cosa diferent, fos eliminada immediatament perquè ”anava en contra de la naturalesa de l’home”.

Un dia de Juliol, al matí, es va anunciar la seva execució. La notícia va córrer com la pólvora i en un tres i no res la plaça del poble estava plena d’espectadors curiosos que volien veure com Margalida Borràs era executada. Aquella era potser la primera transsexual que s’ajusticiava a València. Segons el capellà del poble el seu delarticle1icte va ser: “anava vestit com a dona, e estigué en moltes cases en València en hàbit e vestidures de dona, la cual cosa fonc sabuda e fonc presa e turmentada”. Per si no fos suficient, a part d’executar-la, es va torturar a tota la gent amb la qual ella havia tingut contacte. Miralles va dir: “la dita Margalida fonc penjada e vestiren-li camisa de home, e ben curta, e sens panyos, en manera que amostrava bé totes ses vergonyes”, va ser torturada i la van penjar per,finalment, enterrar-la en una fossa comuna.

Avui en dia, ningú ha oblidat aquesta història. La pervivència de la Margalida ha fet que es prengui consciència i avui, més de 500 anys després, a part de ser un símbol de lluita lgbt+, l’Ajuntament de València ha nomenat un carrer en el seu honor.

article2

 

Ada Andiñach, 1r Batx. Humanístic