Scratch Jr

Scratch Jr és una adaptació del llenguatge de programació per blocs Scratch, adreçat a alumnat a partir de cicle inicial per tal que puguin aprendre a programar de forma lúdica.

https://www.scratchjr.org/

Scratch Jr és una bona opció per a que infants entre 5 i 7 anys programin les seves històries i jocs interactius. En el procés, aprenen a resoldre problemes, dissenyar projectes i s’expressen de forma creativa amb l’ús d’un dispositiu.

Scratch Jr és una aplicació gratuïta. De moment, la versió oficial només està disponible per a dispositius mòbils Android i amb sistema iOS.

Google Play

App Store

Una comunitat d’usuaris ha creat una versió no oficial (en proves) per a ordinadors:

https://jfo8000.github.io/ScratchJr-Desktop/

http://blocs.xtec.cat/rbtica/files/2018/10/guia_interface_scratchjr.pdf

Guia dels blocs

http://blocs.xtec.cat/rbtica/files/2018/10/guia_interface_scratchjr.pdf

Editor de dibuix

http://blocs.xtec.cat/rbtica/files/2018/10/guia_editor_de_dibujo_scratchjr.pdf

 

Targetes Scratch

En català

http://blocs.xtec.cat/roboticapere/files/2019/12/targetes-scratchjr-catala.pdf

En castellà

http://blocs.xtec.cat/rbtica/files/2018/10/targetes-scratchjr-compressed.pdf

Guia per elaborar un projecte amb Scratch Jr

http://blocs.xtec.cat/roboticasalvador/files/2021/12/Guia-projecte-scratch-jr_compressed.pdf

Altres recursos

http://blocs.xtec.cat/roboticapere/files/2019/12/blocks_CAT.pdf

http://blocs.xtec.cat/roboticapere/files/2019/12/blocks-Scratch-Jr.pdf

https://programamos.es/recursos/scratchjr/

https://www.scratchjr.org/teach/activities

https://www.scratchjr.org/teach/connect