Pro-Bot

Pro-Bot és un robot del mateix fabricant que les abelles Bee-Bot i Blue-Bot. Permet la seva programació amb les mateixes instruccions que les abelles, però afegeix altres possibilitats que fan que aquest robot serveixi per treballar conceptes matemàtics.

En utilitzar només les fletxes de programació es comporta com les abelles, però amb les tecles numèriques podem fer que avanci o retrocedeixi des d’1 cm i que giri des d’ 1º.

Podem fer que repeteixi una sola acció o una seqüència d’ordres. També podem guardar programes en memòria per a executar-los amb una sola instrucció.

Pro-Bot té sensors de llum, so i contacte, emet 7 sons diferents i encén i apaga els fars davanters. Tot és programable. Gràcies als seus precisos moviments, podem crear dibuixos i treballar, per exemple, els polígons.

Pro-Bot es connecta via USB amb l’ordinador i gràcies al programari Probotix podem transferir un programa del PC al robot o a l’inrevés.


Manuals Pro-Bot

http://blocs.xtec.cat/rbtica/files/2019/01/MANUAL-DE-USUARIO-PARA-PROBOT.pdf

http://blocs.xtec.cat/roboticapere/files/2019/12/pro-bot_guide-catala-1.pdf

http://blocs.xtec.cat/rbtica/files/2019/01/probotactivityguide-100630080524-phpapp02.pdf

http://blocs.xtec.cat/rbtica/files/2019/01/User-Guide__Pro-Bot.pdf

http://blocs.xtec.cat/rbtica/files/2019/01/2.2Guia_rapida_Pro-Bot-ilovepdf-compressed.pdf


Propostes d’activitats

Nombres

Solució

http://blocs.xtec.cat/rbtica/files/2019/01/solucions-nombres.docx

Lletres

Solució

http://blocs.xtec.cat/rbtica/files/2019/01/solucions-lletres.docx

Polígons

Targetes per al robot Pro-Bot

http://blocs.xtec.cat/roboticaserra/files/2019/10/command-cards-for-pro-bot.pdf


Proposta de reptes

http://blocs.xtec.cat/roboticapau/files/2022/08/REPTES-PROBOT-BUIT1.docx

 

http://blocs.xtec.cat/roboticapau/files/2022/08/REPTES-PROBOT1.docx


Repeat loops


Route mat


Software Probotix

Permet reproduir el moviment del robot Pro-Bot i també de l’abella Bee-Bot.

La programació elaborada es pot descarregar al robot Pro-Bot i a l’inrevés a través del cable USB.

https://drive.google.com/file/d/1YuOvx8wGjvCquZ7V52QKQkqVlaLk_bmN/view?usp=sharing


Recursos

http://movemyrobot.blogspot.com/p/lesson-plan-hour-1-introduce-pro-bot.html

https://sites.google.com/a/xtec.cat/roboteca/pro-bot

https://www.robotsparaninos.com/pro-bot-el-robot-programable-ochentero/


Propostes de treball de diferents escoles de Terrassa

https://drive.google.com/drive/folders/0B93Gz6pwEu9XNGU2eUdzQmJqMzQ