Placa Makey Makey

1. Connecteu la placa Makey Makey

Connecteu la placa Makey Makey a l’ordinador usant el cable USB.

2. Connecteu la terra

Connecteu una pinça de cocodril a un port de terra (ground en anglès) de la placa Makey Makey.

3. Connecteu-vos vosaltres

Agafeu l’extrem de la pinça de cocodril amb els vostres dits. Ara ja esteu connectats a terra.

4. Connecteu la tecla espai

Connecteu una altra pinça de cocodril al port de la tecla espai de la placa MaKey MaKey.

Toqueu l’extrem metàl·lic de les dues pinces cocodril per tancar el circuit.

Hauríeu de veure el llum verd de la placa Makey Makey encès. El vostre ordinador es pensarà que la tecla d’espai s’està prement!

No funciona?

Comproveu que les pinces cocodril estan ben connectades.

Assegureu-vos que esteu agafant un cable connectat a la terra i un altre en un port de tecla.

5. Afegiu més tecles

També podeu connectar pinces cocodril als ports de cada tecla de fletxa de Makey Maey (fletxa amunt, fletxa avall, fletxa dreta i fletxa esquerra).

Toqueu l’extrem del cable de la terra i toqueu els extrems metàl·lics de les pinces per activar cada tecla.

Proveu de jugar amb la vostra placa Makey Makey al joc de Pacman

https://scratch.mit.edu/projects/13701368/#player

6. Experimenteu i creeu

Utilitzeu els diferents per construir el vostre propi instrument musical amb la placa Makey Makey que faci sonar tots els instruments que heu creat amb les targetes de fer música.

  • Cartró, cartolina, paper
  • Paper d’alumini
  • Clips
  • Llapis
  • Plastilina

7. Exemples

Programació amb la placa Makey Makey i Scratch 3.0

La placa Makey Makey es pot fer servir amb tota una sèrie d’aplicacions ja programades, però el més interessant és crear els propis projectes amb el programa Scratch 3.0.

La programació que vinculi la placa Makey Makey amb Scratch 3.0 es pot fer de dues maneres.

Utilitzant els propis blocs de programació inclosos a Scratch 3.0

Utilitzant l’extensió Makey Makey que incorpora Scratch 3.0

Galeria de projectes fets amb la placa Makey Makey

https://makeymakey.com/pages/how-to

https://www.instructables.com/makeymakey/

Altres propostes d’activitats

https://twitter.com/i/events/972917344539414528

https://www.programoergosum.es/tutoriales/conectando-makey-makey-con-scratch/

https://www.programoergosum.es/tutoriales/juego-de-operacion-con-makey-makey-y-scratch

https://www.programoergosum.es/tutoriales/el-cuerpo-humano-con-makey-makey-y-scratch

Plug & Play Makey Makey Apps

https://makeymakey.com/pages/plug-and-play-makey-makey-apps

https://makeymakey.com/blogs/how-to-instructions/apps-for-plug-and-play