CS First

Descripció general de CS First

CS First és una iniciativa de Google For Education basada en Scratch per aprendre programació duna manera senzilla i divertida. Està adreçada a l’alumnat d’entre 9 i 14 anys.


L’alumnat pot crear un projecte de programació utilitzant Scratch basat en el tema triat pel professorat entre els que ofereix CS First (creació d’històries, art, disseny de jocs, moda, música i so i esports).

Ofereix vídeos amb què el professorat pot presentar a l’alumnat aspectes bàsics de programació amb l’eina Scratch for CS First, una versió especial de l’editor de codi de Scratch que s’inclou al lloc web de CS First.

CS First està disponible online a

https://csfirst.withgoogle.com/s/es/home

i pot fer-lo servir qualsevol persona, ja sigui durant les classes, després de la jornada escolar o com una activitat extraescolar.

Què és una classe de CS First?

Una classe consta d’un conjunt d’alumnat i una o diverses lliçons de CS First. Les classes es poden fer servir per organitzar i assignar lliçons a l’alumnat. El pla d’estudis inclou lliçons independents i unitats compostes per diverses lliçons successives.

Lliçons independents

A les lliçons independents, l’alumnat aprèn conceptes bàsics de programació basada en blocs amb Scratch for CS First. Es tracta de recursos ideals per ensenyar a persones que s’inicien a la programació o per utilitzar-los en esdeveniments especials d’un dia, com ara conferències o activitats de la iniciativa Hora del Codi (Hour of Code).
Les lliçons independents, que tenen una durada de 45 a 75 minuts, s’han dissenyat perquè l’alumnat pugui començar i completar un projecte de programació en una sola sessió. L’alumnat visualitza una sèrie de vídeos i crea un projecte de programació a Scratch for CS First, que pot personalitzar amb complements.

Unitats compostes per diverses lliçons

Les unitats d’aquest tipus inclouen diferents nivells de complexitat. S’han dissenyat per presentar a l’alumnat els conceptes fonamentals de la programació durant diverses sessions.
Cadascuna d’aquestes unitats consta de 8 lliçons que inclouen entre 10 i 12 hores de contingut. A cada lliçó, l’alumnat veuran una sèrie de vídeos i crearan un projecte de programació a Scratch for CS First, que també podran personalitzar amb complements.
Tot i que l’alumnat pot completar les lliçons de CS First de manera independent, se’ls anima a col·laborar amb altres companys/es en el procés de programació.

Com funciona CS First

Primer s’ha de configurar una classe en línia. Qualsevol persona pot ensenyar a CS First, ja que no cal tenir experiència en programació.
CS First proporciona el pla destudis i els materials, tot de forma gratuïta.
Per impartir la classe es posa a disposició de professorat guies didàctiques i altres recursos.

Requisits mínims per organitzar una classe de CS First

Qualsevol persona pot impartir una classe sempre que tingui:
Ordinadors.
Connexió a Internet.
Auriculars (es recomanen, però no són obligatoris).

Avantatges de crear classes de CS First

Configurar una classe de CS First permet:

Sol·licitar materials físics (només per a les unitats compostes per diverses lliçons).
Fer un seguiment del progrés de l’alumnat de la classe de CS First.
Obtenir informació valuosa a través dels resums de les enquestes de reflexió.
Accedir als projectes de l’alumnat des del tauler de control del professorat.

Més informació

https://support.google.com/csfirst/answer/7476916?hl=es

Classe de prova

https://csfirst.withgoogle.com/signin/t3yg3c

Recursos i material didàctic

Primeres passes amb CS First (vídeos)
https://csfirst.withgoogle.com/c/cs-first/es/cs-first-para-profesores/overview.html

Guia
https://docs.google.com/document/d/1FLckn79wRLjuEITpaATopMTSP3LUr3ryXeYghCZjIVI/edit

Llista alumnat
https://www.gstatic.com/edu/csfirst/materials/es-roster.pdf

Diploma
https://www.gstatic.com/edu/csfirst/materials/storytelling-es-certificates.pdf

Activitats alternatives en cas de falta de connexió a internet
https://drive.google.com/file/d/13pZnEKd2Nh8sfwq-L9yFXVGySIoPXaHe/view