Blocs de programació del programa Lego Mindstorms Education EV3 Classroom

Blocs de programació del programa Lego Mindstorms Education EV3 Classroom

Blocs de motors

Fan que els motors funcionin o obtenen informació dels motors.

Blocs de moviment

Permeten fer funcionar dos motors de manera sincronitzada. S’utilitzen bàsicament per desplaçar bases motrius. Només es poden sincronitzar dos motors del mateix tipus.

Blocs de pantalla

Permeten mostrar text o gràfics a la pantalla del maó.

Blocs de so

Permeten reproduir sons a través de l’altaveu del maó.

Blocs d’esdeveniments

Els blocs d’esdeveniments són tots blocs amb “barret”. Són sempre el primer maó d’una seqüència de programació i només es poden connectar a altres blocs per la part de sota.

Aquests blocs són necessaris per començar una seqüència de programació i s’activen quan esdevé un esdeveniment especificat.

Blocs de control

Aquests blocs poden modificar el flux lineal de l’execució de la seqüència de programació. Per exemple: esperar, bucles i condicions.

Blocs de sensors

Reben informació dels sensors.

Blocs d’operadors

Realitzen totes les operacions matemàtiques que poden efectuar-se utilitzant valors numèrics.

Blocs de variables

Contenen tots els blocs relacionats amb variables, llistes i els meus blocs.