Curs “Explora amb la micro:bit”

Amb l’objectiu de promoure l’ús de la placa micro:bit als centres educatius de Catalunya el Departament d’Educació ha elaborat una sèrie de materials didàctics, dirigits a l’alumnat de primària i secundària. Aquests materials s’han recollit en dos cursos Moodle per a primària i secundària.

Els objectius específics d’aquests cursos són:

Introduir la programació als alumnes de 5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO.
Fomentar el pensament computacional i l’assoliment de les competències digitals.
Proporcionar materials didàctics de suport a professorat i alumnat.

Cada curs s’estructura en 4 mòduls. Cada mòdul té una temàtica concreta, i cadascuna de les activitats dels mòduls estan relacionades amb situacions de l’entorn proper de l’alumnat i amb la realitat que els hi envolta, dotant als aprenentatges d’un contingut significatiu i motivador.

Cadascun d’aquests mòduls està format per diferents sessions, amb una duració aproximada d’una hora cada una. Cada sessió té associada una activitat amb unes propostes d’ampliació.

L’eix vertebrador de cada mòdul és una presentació d’aula on s’inclouen els continguts a desenvolupar, les diferents activitats, la seva contextualització i un recull final per facilitar la reflexió grupal. Aquesta presentació serveix com a guia d’implementació.

Com a complement a la presentació d’aula es proporcionen targetes i fitxes de suport per l’alumnat per a cadascun de les activitats, amb la finalitat de poder consultar els aspectes més rellevants.

 


 
https://view.genial.ly/6285f1d0624a2a0011f39918/interactive-content-explora-amb-microbit
 
Enllaç al curs de primària

https://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=1487