Fonts d’informació i recursos

Pensament computacional, programació i robòtica educatives
https://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/

Seminaris web PC desendollat
https://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/seminaris-web-realitzats/

Itinerari kudi i macrokudi d’activitats de pensament computacional a l’aula. Departament d’Educació a la plataforma Odissea

CodyRoby
http://code.intef.es/cody-roby
https://programamos.es/cody-roby/
https://www.programoergosum.es/tutoriales/programar-sin-ordenador-con-cody-roby/

Abelles: Bee-Bot i Blue-Bot
https://www.programoergosum.com/cursos-online/robotica-educativa/199-robotica-educativa-con-bee-bot-para-maestros-desde-infantil/que-es-beebot
https://juegosrobotica.es/bee-bot/
https://www.robotsparaninos.com/bee-bot-el-robot-abeja-2/
http://codigo21.educacion.navarra.es/autoaprendizaje/bee-bot-robot-infantil-programable/
https://www.bee-bot.us/bee-bot.html
https://serveiseducatius.xtec.cat/noguera/robotica-educativa/bee-bots/
https://programamos.es/recursos/beebots/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/roboteca/bee-bot

Scratch Jr
http://codigo21.educacion.navarra.es/
https://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/scratch-jr/

Scratch a la XTEC
https://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/minireptes-scratch/nou-targeter-de-propostes-didactiques-i-reptes-de-scratch/

Curs de formació Scratch 3.0 XTEC
https://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/curs-scratch-primaria/
Guia docent
https://docs.google.com/document/d/1wY6HrW8udST52NRJiv8qDDrupqaduSgJtRw-xPtyJVI/edit

Tutorials diversos
https://www.programoergosum.es/tutoriales

Materials EV3

https://sites.google.com/site/materialsev3/home