Juegos Infantiles

JuegosRecurs digital per treballar a través de jocs educatius diferents àrees. Així, es poden trobar jocs corresponents a temàtiques com llengua castellana i literatura, ciències naturals, ciències socials, activitats de matemàtiques, etc. i d’altres temàtiques variades i d’entreteniment com pot ser fer puzles o dibuixos per colorejar en llengua castellana.

Nivell recomanat: Alumnat d’infantil i primària

Vocabulario JueduLand

vocabulariRecurs digital per conèixer, ampliar i treballar nou vocabulari (joc, bàsic, test, buscant, diccionari, primitiva i derivats, prefixos i sufixos, composats, família i camp, sinònims i antònims, polisèmia, homonímia, etc.) a partir d’activitats lúdiques (professions, accions, recipients, materials, dictats, endreçar lletres, etc.) en llengua castellana.

Nivell recomanat: Alumnat de primària i secundària

Seres Vivos JueduLand

Recurs digital pseres vivoser treballar els conceptes d’éssers vius, el lloc que els hi toca a la natura, la seva estructura, la seva classificació, l’alimentació, la seva respiració, la seva relació, la seva reproducció i el concepte ecosistema en llengua castellana.

Nivel recomanat: Alumnat de primària i secundària

Salud JueduLand

saludRecurs digital per el concepte d’una bona salut; per això es treballen aspectes com els aliments, malalties com l’asma, paràsits i la diabetis, l’educació física, la salut locomotora, la higiene, la genètica, la prevenció, els primers auxilis, etc.

Nivell recomanat: Alumnat de primària i secundària 

Tierra, Sistema Solar y Universo JueduLand

tierra, sistema solarRecurs digital per treballar la Terra com un planeta que està dintre del nostre univers (naixement, evolució, moviment, etc.). Així, treballar el concepte del sistema solar (eclipses, plantes, gravetat, etc.) i sobre l’univers (estrelles, origen, etc.) en llengua castellana.

Nivell recomanat: Alumnat de primària i secundària