FONAMENTACIÓ

claustdet4.JPG

Detall del claustre de la catedral de Girona (Foto: Marta Orts i Alís)

Normativa en matèria educativa

Legislació

Metodologia

Metodologies d’ensenyament-aprenentatge de la Música

Psicologia i Didàctica

Constructivisme

Teoria cognitiva de Piaget

Intel·ligències múltiples de Howard Gardner

Les vuit intel·ligències múltiples

QüestionariTest

Estils d’Aprenentatge

Estils d’Aprenentatge. Models i instruments de mesura

Teoria dels EACaracterístiques dels tipus d’EA

Test CHAEA (Qüestionari Honey & Alonso d’Estils d’Aprenentatge)