Ciències

Es pot entendre la música des de diferents vessants (com l’artístic o el científic), de manera que al llarg de la història, segons la ideologia imperant, s’ha donat més importància a un o altre. En qualsevol cas, el tipus de percepció (hedonista, intel·lectualista o espiritualista) amb que es capta el discurs o missatge sonor determinarà el nivell de comprensió i gaudi del receptor. Tot i això, encara que el compositor pugui haver concebut la seva obra musical des d’un o altre punt de vista, el treball intel·lectual que implica la utilització del llenguatge musical sempre hi serà present.

En aquest sentit, la utilització d’una matèria primera com és el so està directament relacionada amb l’acústica; l’alternança de les durades dels so per a produir determinat ritme, i la proporcionalitat i mesuració d’aquestes durades té a veure amb una visió matemàtica del tractament del so; les formes i estructures musicals tenen relació directa amb un sentit constructiu, quasi arquitectònic o geomètric de l’obra; la combinació dels sons amb la intenció de produir un efecte determinat en l’oïda del públic suposa tenir en compte l’aspecte estètic de l’art; l’estudi de l’evolució de la música al llarg del temps és competència de la història de la música; el contingut del missatge musical pot tenir a veure amb la metafísica, i si parteix d’un text literari (com en el cas de les òperes, els oratoris, les cantates, els lieder, els motets, els madrigals -en el cas de la música vocal- o, els poemes simfònics -en el cas de la música instrumental-), la música s’interelaciona directament amb la literatura. I més encara,. Si tenim en compte que a les òperes intervenen elements no musicals com l’escenografia, la dramatúrigia, els decorats, l’atrezzo, el vestuari, el maquillatge, la il·luminació… aleshores l’espectacle musical esdevé el que Wagner anomenava “un art total“.

Ja veieu, a banda de ser una disciplina artística, directament o indirectament podem relacionar la Música amb moltes de les àrees científiques!

Acústica

“La música es material sonoro acústico que nosotros interpretamos inconscientemente; lo que entra en nuestros oídos son una cantidad de fenómenos físico acústicos que sintetizados llenarían miles de hojas de papel de complicadas fórmulas y gráficos”

(José Sànchez Sanz, prof. de la Universitad Europea de Madrid)

L’Acústica és una branca de la Física que estudia la producció, transmissió, emmagatzament, percepció i reproducció del so.

El mot física prové del grec i etimològicament vol dir realidat o naturalesa. Actualment s’utilitza per fer referència a la ciència de la naturalesa o dels fenòmens materials.

Us recomanem:


Estètica

L’Estètica és una branca de la Filosofia que estudia l’essència i la percepció de la bellesa, i les diferents formes d’art.

Us recomanem:

  • FilòPolis. Filosofia per a no iniciats (web de Llorenç Vallmajó, professor de Filosofia a l’IES-SEP Montilivi de Girona)

Història

La Història és la ciència que s’ocupa de l’estudi dels fets verídics del passat, ja siguin des d’un punt de vista individual (biografies) com col·lectiu, però sempre exposats de manera ordenada o cronològica.

Matemàtica

La Matemàtica (o matemàtiques) és la ciència que estudia les propietats dels nombres, les operacions, les figures, les funcions, etc., i tradicionalment, s’estructura en diferents àmbits:

  • Aritmètica: Tracta de certes operacions amb els nombres (naturals, enters, racionals, etc.) com la suma (o addició), la resta (o substracció), la multiplicació, la divisió, les potències, les arrels i els logaritmes.
  • Àlgebra
  • Càlcul
  • Geometria

Per reflexionar sobre la relación entre la música i les matemàtiques al llarg de la història, us recomanem que llegiu els següents articles: