ARTS

Literatura

Arts Plàstiques

Cinema

    En aquesta página trobareu ressenyes a les diferents arts i a la seva interelació.

    La Música, en tant que art, permet l’expressió de sentiments i emocions, d’idees i pensaments; en tant que llenguatge no-verbal, permet la comunicació més enllà de les paraules. Com deia Adous Huxley (1894-1963), “després del silenci, el que més s’acosta a expressar l’inexplicable és la música”.

    Cadascuna de les Belles Arts té una forma d’expressió que li és pròpia, i segons si transcórren en el temps o en l’espai, es poden classificar en arts estàtiques (pintura, escultura i arquitectura) o en arts dinàmiques (música, dansa, poesia i cinema).