Reculls de les etapes motrius

El Dietari de Nadons

Evolució en el desenvolupament motriu de l’infant.

 

   A la llar d’infants de l’Arrabassada duem a terme un projecte sobre l’evolució motriu dels infants de l’estança de 0 a 1 any.

Pensem que és esencial que l’infant descobreixi les coses per ell mateix, ja que tot el que obtingui a través de la seva pròpia experiència li proporcionarà un saber molt diferent i enrriquidor d’aquells que aconsegueixi amb la nostra intervenció o quan li donem les coses.

 

 

   El projecte es basa en una tasca d’observació per part de l’educadora. Al setembre, els infants de l’estança de 0 a 1 anys, arriben amb edats compreses entre 5 i 8 mesos, la gran majoria encara no es mantenen asseguts.

   La tasca de l’educadora és la d’observar, i seguidament inmortalitzar en imatges els “grans” canvis motrius que l’infant va assolint al llarg del seu desenvolupament. Ella observa com es mou el nadó, com passa d’ajagut d’esquena a ajagut de panxa i al revés, d’arrossegar-se fent la serp, a gatejar, tots aquests moviments son observats sense la intervenció de l’educadora. Tots aquests canvis assolits per l’infant, es plasmen en un álbum, mitjançant la imatge i la narració, per part de l’educadora de la situació viscuda.

 

Les famílies poden observar el ritme individual del seu fill i/o filla, l’evolució en els seus moviments, així com les relacions que anirà establint amb els seus iguals.

Sense la intervenció de l’adult, però si amb la seva presència i disponiblitat, passaran d’estirats a la verticalitat, tasca essencial en la vida d’un infant.

 

A l’hora de realitzar aquest anàlisi sobre l’evolució motriu dels infants del grup de 0 a 1 any, ens basem en els 10 estadis de desenvolupament motriu d’Emmy Pikler. Ella, va ser una important pediatra húngara , que va dirigir l’institut metodològic d’educació i cures de la primera infància a Budapest. Va crear un sistema educatiu basat en el respecte en l’infant, on el rol de l’adult és, el de no intervenir, i que afavoreix el desenvolupament . Ella diu que el desenvolupament motriu és espontani , i assegura que si les condicions que els adults els hi ofereix son bones, els nens assoleixen per ells mateixos un desenvolpuament motor adequat.

 

   A la llar d’infants tenim molt present que cada infant té el seu ritme de desenvolupament motriu i cognitiu, i que hem de ser els adults qui els hi preparem un espai adequat perquè assoleixin autònomament l’evolució en el seu moviment.

 

L’equip educatiu LLIM Arrabassada