Projecte pedagògic

El Projecte Pedagògic de la llar es va basa en tres referents:

  • – El Decret del Departament d’Educació (Agost 2010).
  • – El model Pikler- Loczy.
  • – La Pedagogia Interactiva.

 

PROJECTE EDUCATIU I LÍNIA PEDAGÒGICA

 

L’equip educatiu  ens plantegem l’educació dels nens i nenes des d’una VESSANT GLOBALITZADORA. Això permet entendre els infants com “un tot” i potenciar el desenvolupament dels diversos aspectes que hi intervenen: cognitiu, afectiu, social, psicomotriu i comunicatiu.

 

Com a escola activa que som, considerem l’infant protagonista del seu aprenentatge, i per tant facilitem i proposem totes aquelles situacions que fan possible que els nens i les nenes coneguin els objectes, les persones i el seu entorn mitjançant la MANIPULACIÓ, la DESCOBERTA, l’EXPERIMENTACIÓ, etc.

 

L’escola considera prioritari atendre les necessitats bàsiques de l’infant (afecte, alimentació, higiene, descans) i per això les RUTINES QUOTIDIANES són l’eix vertebrador de les activitats que es realitzen al llarg del dia.

 

Respectem el MOMENT EVOLUTIU i ens ajustem a les diferents necessitats d’aprenentatge de cada nen/a i grup.

 

Tanmateix, considerem molt important el paper de la FAMÍLIA i la seva relació amb l’escola per a una major adaptació del nen/a. Per aquesta raó, el centre ofereix diferents canals de comunicació: entrevistes, reunions, xerrades, agenda, comunicació directa a les entrades i sortides, etc.

Aquest fet facilita un bon clima que afavoreix, en primer lloc l’infant i, conseqüentment, les famílies i les educadores.

 

També es considera convenient aproximar l’infant al seu ENTORN social, cultural i natural, mitjançant petites sortides, excursions, visites, passejades i la participació en activitats culturals.

 

Com a metodologia de treball, donem prioritat al MOVIMENT LLIURE i al JOC en totes les activitats. Gràcies a ell afavorim i provoquem:

 

  • L’espontaneïtat, curiositat, PARTICIPACIÓ, iniciativa i creativitat dels infants.

 

  • Una intensa activitat de l’infant. L’observació directa, la manipulació i l’experimentació estimulen la veritable activitat cognoscitiva, que són les relacions del nou contingut i els elements ja disponibles en la seva estructura cognoscitiva.

 

 

  • Potenciar que l’infant hagi d’utilitzar el descobriment com ha un mitjà per a nous aprenentatges.

 

  • Potenciar la memòria comprensiva, és a dir, el record d’allò que s’ha après, que li servirà de base per als nous aprenentatges.

 

  • Afavorir que la intervenció de l’educadora hagi d’anar adreçada a facilitar a l’infant el desenvolupament de capacitats, d’un autoconcepte positiu i d’una conducta progressivament autònoma.

 

El JOC és vital pel desenvolupament harmònic dels més petits i és també una forma de conèixer el món, que es conegui ell mateix i als altres.

 

Considerem de vital importància les relacions i INTERACCIONS entre els infants i la gran quantitat de coses que aprenen junts.

 

Per aconseguir una atenció més individualitzada, un joc més ric i una millor observació dels infants per part de les educadores, plantegem els DESDOBLAMENTS en activitats com la pintura i l’experimentació, dividint els grups en dos i reduint d’aquesta manera el nombre d’infants per educadora.

 

Treballarem sempre des del RESPECTE al infant i la seva LLIBERTAT en la participació de les propostes oferides.

 

El nostre rol es basa en estar PRESENTS de forma activa sense intervenir directament en els seus projectes. Proposar espais i material per a l’experimentació i el joc lliure, observar i fer les variacions necessàries per a aconseguir els objectius de l’etapa.

 

Estar presents en el moments dels conflictes i intervenir per a educar en la PAU i la resolució pacífica dels conflictes afavorint les verbalitzacions i la construcció d’eines de relació social.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *