Projecte Picantarols

L’expressió musical: Picantarols

Des de l’Institut Municipal d’Educació (IMET) s’organitza el Projecte Picantarols a les

escoles. Els objectius del projecte parteixen de la necessitat de potenciar l’educació

musical en els nens i nenes que assisteixen a les llars d’infants municipals de Tarragona.

És per això que cada setmana (concretament els dijous) un especialista en música

realitza sessions amb els nens i nenes de les aules de 2-3 anys.

Des de ben petits és important aprendre a expressar-se amb un nou llenguatge com és el

musical, és per això que al llarg del curs es treballen els següents objectiusTreballar el cançoner.Ajudar als nens i nenes a deshinibir-se i cantar sense el sentiment de por/vergonya.Educar i/o fer néixer una actitud d’escolta.Respectar els diferents torns de resposta.Escoltar sense fer res, només pel simple fet de gaudir de la música.Escoltar diferents tipus de músiques i sons.Picar amb les diferents parts del cos.Seguir una pulsació (ritmes ràpids i lents acompassats).Discriminar so/silenci, agut/greu, fort/fluix, ràpid/lent.

Al llarg de tot el curs es realitzaran també diferents

Tallers o classes obertes per les

famílies

on tots els pares i mares estaran convidats a participar d’una classe oberta de

música amb els seus fills/es.

A final de curs es celebra a l’auditori de Catalunya Caixa les

“Pinzellades Menudes”, la

festa de cloenda del Projecte Picantarols amb una actuació de totes les llars d’infants que

participen del projecte.