Recollida d’infants

Per garantir la seguretat dels infants, si no és el familiar habitual qui l’ha de

recollir, cal notificar-ho amb antelació, o una autorització firmada pels pares o

tutors legals.

Si la persona que habitualment ha de recollir l’infant no és ni els pares ni els

tutors, cal que aquest l’autoritzin.

Els infants no poden ser recollits per menors d’edat.