Crea’t

CADA COLOR, UNA EMOCIÓ

A la Llar d’infants municipal de l’Arrabassada hem iniciat un projecte d’art amb

els infants dels grups de 2 i 3 anys. Els, plasmen en una làmina tot el que

individualment senten.

Pensar amb la pintura ens ha de procurar aprendre a

pensar en termes de sensacions, colors, formes, composicions, tot aplicant el

raonament lògic a la contemplació de l’art per fer dels alumnes uns bons

contempladors: que gaudeixin, però critiquin i tinguin un criteri i siguin capaços

de crear. És a dir, d’una banda, exercitar distintes habilitats de pensament a

través d’un quadre ( observació formular hipòtesis, imaginar, donar raons,

interpretar, etc.) i, de l’altra, aconseguir actituds tan intel·lectuals com sensitives

i emotives, a partir de l’anàlisi i el treball creatiu d’algunes pintures.

L’infant, en el camp tant de les formes com dels grafismes i també de colors,

troba sovint, sense saber què troba, alguns dels procediments que fan de la

creació plàstica i també de tota creació, una acció conjunta del cos, de l’esperit,

de la imaginació, de la lucidesa.

En aquest projecte donem el temps que l’infant necessita per pensar en la

pintura. Per raonar allò que vol transmetre, per perdre aquesta por que a

vegades tenen els infants a plasmar el que ell realment volen. Volem ajudar-los

a descobrir i gaudir de l’art que està en les seves mans i que en moltes

ocasions es queda immortalitzat dins d’ell.