Salut

Les famílies hauran de procurar que l’infant arribi adequadament a l’escola, havent esmorzat, ben desperts i amb els bolquers nets.
Amb caràcter general, convé que els infants que es posin malalts durant la seva estada al centre, siguin recollits pels seus familiars.
Cal que deixin d’assistir a la llar d’infants tant pel seu propi benestar físic (que requereix un ambient tranquil i un tracte individual) com pel contagi que pot produir a la resta de la comunitat educativa, quan presentin:
• Febre
• Diarrea
• Erupcions i altres alteracions de la pell.
• Muguet, aftes a la boca.
• Conjuntivitis, lleganyes amb pus.
• Vòmits acompanyats d’altres símptomes
• Polls
• Malalties víriques (varicel·la, xarampió..)
• Malalties bacterianes (escarlatina, tos ferina….)

AUTORITZACIÓ PER A L’ADMINISTRACIÓ DE PARACETAMOL

En el document per a “L’organització de les llars d’infants públiques dependents d’Ensenyament”, a l’apartat “Qüestions relatives a seguretat i salut: Administració de medicació als alumnes” el Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria, recomanen introduir el paracetamol a la farmaciola dels centres educatius de Catalunya amb unes recomanacions d’ús del medicament que trobareu al full adjunt. Per a poder administrar el medicament, cal tenir l’autorització del pare, mare o tutor legal.
Per aquest motiu us demanem autorització per a què puguem administrar al seu fill/a el citat medicament (paracetamol), en els casos exposats a les recomanacions: febre superior a 38ºC mentre esperem que el vinguin a recollir el més aviat possible.  La dosi d’aquest medicament s’administra en funció del pes.

En el cas que el vostre infant tingui 38ºC o més, us trucarem per saber si li administrem el paracetamol o ja ho fareu vosaltres mateixos al vindre’l a buscar. Ni que li administrem el medicament sempre l’heu de venir a buscar, un nen/a amb febre no es pot quedar a la llar.

farmaciola

No està autoritzat donar medicament als infants malalts a la nostra llar. 

Les famílies podeu administrar els medicaments a la llar als vostres fills, però l’equip educatiu no està autoritzat per donar els tractaments o medicaments que estiguin prenent.